15 listopada 2023 roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bytomiu oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu wraz z przedstawicielami Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu w Katowicach wzięli udział w wydarzeniu skierowanym do zabrzańskich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, umożliwiając młodzieży spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów pn. „Zawód od kuchni” .

Wydarzenie, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu miało na celu umożliwienie młodzieży przeprowadzenie bezpośredniej rozmowy z osobami wykonującymi konkretny zawód, które często wpływa na decyzje dotyczące wyboru odpowiedniego kierunku kształcenia czy zawodu. Jest to doskonała okazja na weryfikację swojej wiedzy i wyobrażeń dotyczących własnej przyszłości w kontekście pracy na określonym stanowisku.

Przedsięwzięcie było doskonałą okazją do przybliżenia odwiedzającym charakteru pracy wykonywanej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Delegaci jednostki odpowiadali na pytania dotyczące realiów pełnienia służby. Zainteresowanym przybliżono zadania Służby Więziennej. Poprzez działania promocyjne zachęcano do wstąpienia w szeregi formacji, przedstawiając korzyści płynące z podjęcia służby w SW. Zainteresowanym przedstawiono zakres obowiązków funkcjonariuszy poszczególnych działów, przebieg postępowania rekrutacyjnego oraz wymagań jakie należy spełnić aby dołączyć do jednej z największych formacji mundurowych w kraju.

Tekst: por. Marcin Szkałuba

Zdjecia: archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej