Funkcjonariusze Służby Więziennej z zabrzańskiej jednostki penitencjarnej pojawili się z wizytą w Zespole Szkół Katolickich w Zabrzu. Nadrzędnym celem projektu „W służbie prawu” jest prewencja przestępstw wśród młodzieży.

Spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego odbyło się w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W służbie prawu”. Uczniowie zostali zapoznani z elementami związanymi z edukacją prawną, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prewencji przestępstw w tym głównie konsekwencji ich popełniania przez osoby nieletnie. Przybliżono również funkcjonowanie systemu polskiego więziennictwa. Kolejnym etapem będzie zaznajomienie uczniów z realiami funkcjonowania zakładu karnego oraz przybliżenie realiów życia osób pozbawionych wolności poprzez kontynuowanie realizacji programu w postaci spotkania z uczniami na terenie jednostki penitencjarnej.

Tematyka spotkania ma za zadanie pokazanie młodym ludziom, że nieprzestrzeganie prawa będzie rzutować na ich przyszłość, a pobyt w więzieniu nie jest łatwym doświadczeniem dla nikogo. Uczniowie z zaciekawieniem przysłuchiwali się wypowiedziom funkcjonariuszy. Dla większej części społeczeństwa, a przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, praca więziennika jest owiana tajemnicą. Podczas takich spotkań można zdobyć wiedzę i informacje, których nie znajdzie się w książkach czy w internecie.

Tekst: por. marcin Szkałuba, por. Daniel Prątnicki

Zdjęcia: archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej