13 stycznia w Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu odbyło się spotkanie robocze dotyczące najnowszych zmian w przepisach dotyczących Systemu Dozoru Elektronicznego.

System Dozoru Elektronicznego

System Dozoru Elektronicznego jest formą odbywania kary pozbawienia wolności. Zgodnie z Rozdziałem VIIa Kodeksu Karnego Wykonawczego sąd może zdecydować, aby wolność skazanego była ograniczona za pomocą urządzeń technicznych. Skazany odbywa więc karę poza zakładem karnym, jednak miejsce jego pobytu jest pod ścisłą kontrolą sądu i kuratora. Skazany nosi specjalny nadajnik (bransoletę), a w miejscu jego pobytu instalowany jest urządzenie monitorujące. W przypadku naruszenia przez skazanego ustalonego harmonogramu, sąd może uchylić zezwolenie na dozór elektroniczny i nakazać odbycie reszty kary w zakładzie karnym.

 

Zmiany w Kodeksie Karnym Wykonawczym

Najnowsze zmiany w Kodeksie Karnym Wykonawczym dotyczą przede wszystkim Systemu Dozoru Elektronicznego. W obecnej chwili również Komisja Penitencja posiada uprawnienia do kierowania skazanego do odbycia kary w Systemie Dozoru Elektronicznego ale tylko po spełnieniu  określonych w kodeksie warunków. W spotkaniu zorganizowanym na terenie Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu uczestniczyło kierownictwo jednostek penitencjarnych z Gliwic, Tarnowskich Gór i Zabrza a także przewodniczący Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz prokurator z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. W czasie kilkugodzinnej rozmowy poruszono tematy dotyczące szeregu aspektów i przesłanek związanych z Systemem Dozoru Elektronicznego, dokumentacji a także procedur, które muszą być zachowane, jednocześnie starając się maksymalnie usprawnić procedowanie w tym zakresie.

 

Tekst i zdjęcia por. Daniel Prątnicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej