W dniach od 2 do 6 października Grupa Interwencyjna Służby Więziennej z Katowic wraz z Aresztem Śledczym w Bytomiu była organizatorem szkolenia z działań konwojowych a w dniach od 2 do 5 października szkolenie było prowadzone dla etatowych i nieetatowych grup konwojowych jednostek podległych OISW w Katowicach.

Szkolenie przeprowadzone zostało na terenie byłego Aresztu Śledczego w Zabrzu. Jego tematyka obejmowała:

· Sposobów zakładania kajdanek.

· Prewencyjnego zabezpieczenia konwoju.

· Procedur i taktyki działania podczas sytuacji zagrażających bezpieczeństwu konwoju.

· Procedur i taktyki działania podczas ucieczki osoby konwojowanej.

· Pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Funkcjonariusze ćwiczyli symulacje sytuacji w pomieszczeniach specjalnie do tego przygotowanych, które w realny sposób odwzorowywały gabinety lekarskie, pomieszczenia do prześwietleń RTG i inne pomieszczenia znajdujące się w zewnętrznych placówkach zdrowia. Dodatkowo funkcjonariusze biorący udział w szkoleniu szkoli swoje umiejętności w posługiwaniu się bronią palną. Oddanie strzału ostrzegawczego „w miejsce bezpieczne”, oddanie strzału z amunicji penetracyjnej jak i niepenetracyjnego oraz wzajemne ubezpieczanie się były częścią podniesienia w tym zakresie umiejętności związanych z szybkim i bezpiecznym podejmowaniem decyzji.

Natomiast w dniu 6 października gościliśmy na szkoleniu GISW Kraków oraz instruktorów WOT, wraz z którymi ćwiczyliśmy zgrywanie wspólnie ustalonej taktyki oraz wymienialiśmy się doświadczeniami. Funkcjonariusze GISW Kraków zaprezentowali taktykę obezwładnienia za pomocą psa służbowego podczas interwencji na polu spacerowym. Przewodnik psa specjalnego z Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu, Aresztu Śledczego w Bytomiu zaprezentował technikę pracy psa podczas szukania substancji niedozwolonych.

 

Tekst: chor. Tomasz Deszcz

Zdjecia: por. Daniel Bazylewicz 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej