W dniach 13-15 września na terenie Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu odbyło się szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Bytomiu z przysposobienia wojskowego prowadzone przy współudziale Wojsk Obrony Terytorialnej, w których wzięło udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy jednostki.

Szkolenie zrealizowane zostało przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach na mocy porozumienia między Służbą Więzienną a Wojskami Obrony Terytorialnej, którego celem jest wzmocnienie zdolności obronnych naszego państwa.

Szkolenie poprowadzone zostało przez instruktorów przysposobienia obronnego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej i miało charakter teoretyczno-praktyczny. Zakres zajęć obejmował taktykę bojową, topografię wojskową, zabezpieczenie medyczne, szkolenie inżyniersko-saperskie, umiejętności rozpoznawania armii innych państw oraz łączność.

Tekst: por. Daniel Prątnicki

Zdjęcia: por. Daniel Bazylewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej