15 sierpnia w Zabrzu-Kończycach odbyły się obchody upamiętniające Powstania Śląskie. Z tej okazji funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu uczestniczyli w uroczystościach przypominających o tym trudnym czasie dla regionu górnośląskiego.

Cześć poległym w Powstaniach Śląskich

15 sierpnia delegacja Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej Powstania Śląskie, które odbyły się w Zabrzu - Kończycach. Funkcjonariusze wzięli udział w uroczystej mszy świętej w kościele p.w. Bożego Ciała, po której wszyscy zaproszeni goście udali się pod pomnik poległych w Powstaniach Śląskich i hitlerowskich obozach koncentracyjnych. W miejscu pamięci złożono kwiaty i wieńce a głos zabrała Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik.

 

Walka o powrót do ojczyzny

Po I Wojnie Światowej teren Górnego Śląska został podzielony w sposób nieakceptowalny dla znacznej większości jego mieszkańców. Jedynym sposobem gwarantującym przywrócenie tych terenów do Rzeczpospolitej były wystąpienia zbrojne ludności. Pierwsze Powstanie Śląskie wybuchło 16 sierpnia 1919 r. i było sprzeciwem przeciw aresztowaniu śląskich przywódców Polskiej Organizacji Wojskowej.  II Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 r. i również nie rozwiązało sprawy przynależności terytorialnej Górnego Śląska. Dopiero trzecie powstanie, które wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r., przesądziło o przyznaniu Polsce dużej części tych terenów. Podejmowane próby walk przez polską ludność były krwawo tłumione ale patriotyzm i przywiązanie do ojczyzny dodawały ludności siły do walki i gotowość do poświęceń, które przyniosły ostatecznie zwycięstwo.

 

Tekst: por. Daniel Prątnicki

Zdjęcia: archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej