10 czerwca 2022 roku uczniowie klasy o profilu wojskowym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu spotkali się z funkcjonariuszami Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu, żeby zapoznać się z realiami służby w jednostce penitencjarnej.

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej jednostki penitencjarnej, gdzie uczniom zaprezentowano krótki film dotyczący naszej formacji. Podczas prelekcji padło wiele pytań ze strony odwiedzających, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Poruszono tematy związane z funkcjonowaniem jednostki, jej charakterystyką, sposobem odbywania kary i życia codziennego osadzonych. Nie brakowało pytań o sposób rekrutacji do Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości czy jednostek podstawowych Służby Więziennej, jakie trzeba spełniać wymagania i jakich dopełnić formalności. Uczniowie mieli okazję zobaczyć teren więzienny a także warunki w jakich osadzeni odbywają karę pozbawienia wolności. Podczas spotkań z młodzieżą szkolną można zauważyć, że zainteresowanie działaniami i pracą w Służbie Więziennej wśród młodych ludzi stale rośnie.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Służbie Więziennej i systemem rekrutacji mogą uzyskać informacje na sw.gov.pl/rekrutacja.

Tekst: por. Daniel Prątnicki

Zdjecia: Archiwum Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej