29.02.2024 r. w ramach programu edukacyjnego Służby Więziennej "W SŁUŻBIE PRAWU" udaliśmy się do Szkoły Podstawowej nr 21 im. Józefa Lompy w Bytomiu.

Funkcjonariusze z bytomskiej jednostki poprowadzili zajęcia profilaktyczne dla uczniów, które polegały na uświadomieniu młodzieży, że więzienie jest najgorszym ze scenariuszy dla młodego człowieka. Często zdarza się, iż podjęte decyzje przez młodego człowieka stoją w konflikcie z porządkiem prawnym i mogą rzutować na całe jego życie. Podczas spotkania zwrócono uwagę na zjawisko przemocy rówieśniczej oraz przestępczości nieletnich. Omówione zostały przykłady zachowań oraz nieodpowiedzialnych decyzji, które w konsekwencji mogą doprowadzić do umieszczenia młodej osoby w zakładzie karnym. Podczas spotkania omówione zostały również skutki działań przestępczych nie tylko dla samego sprawcy, ale także dla osób bliskich, rodziny, grupy rówieśniczej.

W ramach spotkania przybliżono uczniom również misję, zadania oraz historię Służby Więziennej. Poruszono także tematy związane z funkcjonowaniem jednostki penitencjarnej, jej charakterystyką, sposobem odbywania kary i życia codziennego osadzonych.

Na koniec zajęć przedstawiono młodzieży na czym polega praca w więzieniu. Uczniowie zostali również zapoznani z możliwościami wstąpienia do Służby Więziennej, korzyściami wynikającymi ze służby oraz drogą kariery zawodowej.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Służbie Więziennej i systemem rekrutacji mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie internetowej www.sw.gov.pl/rekrutacja, bądź pod numerem telefonu: 504 333 932.

 

tekst, zdj.: ppor. Szymon Dziombek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej