11.09.2023 r. w sali odpraw odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami, którzy w tym roku wstąpili w nasze szeregi.

Misja i etos

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby - tak w tym roku ślubowali Nasi funkcjonariusze, którzy wstąpili w szeregi Służby Więziennej.

Zadania

Przed grupą 26 nowych funkcjonariuszy wiele zadań i obowiązków. Dla wielu z nich była to ważna życiowa decyzja. Jako funkcjonariusze Służby Więziennej mają obowiązek stać na straży prawidłowego wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności, a także praworządności i humanitarnego traktowania osadzonych. Pierwsze dwa lata będą dla nich służbą przygotowawczą podczas której będą musieli sprostać pokładanych w nich nadziejach. Ten okres przygotuje funkcjonariuszy do pełnienia służby w jednostce macierzystej.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Służbie Więziennej i systemem rekrutacji mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie internetowej www.sw.gov.pl/rekrutacja, bądź pod numerem telefonu: 504 333 932.

zdj. tekst kpt. Krzysztof Hyba 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej