Dzień 20 października 2022 r. jest Międzynarodowym Dniem Mediacji. Służba Więzienna włącza się do działań na rzecz promocji mediacji poprzez zorganizowanie spotkań mających na celu propagowanie idei pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji.

Z historii Międzynarodowego Dnia Mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji to ogólnoświatowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów. Poprzedza go Tydzień Mediacji, który rozpoczął się 17 października a zakończy się 22 października. Święto zainicjowała amerykańska organizacja Association for Conflict Resolution (ACR) w 2005 roku, ustanawiając je na 20 października. W 2006 roku zarząd ACR wprowadził zmiany, wyznaczając na dzień obchodów trzeci czwartek października. Biorące udział w Międzynarodowym Dniu Mediacji organizacje z całego świata przestrzegają tego terminu do dziś. Z roku na rok rośnie liczba państw przyłączających się do celebracji święta. W Polsce pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji zorganizowano w 2008 roku.

Czym są mediacje?

Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Nie wszystkie spory muszą mieć swój finał w sądzie. Zanim zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie sądowe warto najpierw zwrócić się o pomoc do mediatora, który pomoże w polubownym rozstrzygnięciu sporu. W jednostce penitencjarnej prowadzi się szereg działań informujących i promujących ten sposób rozwiązywania konfliktów. W oddziałach mieszkalnych na tablicach informacyjnych rozwieszane są plakaty, w świetlicy centralnej dostępne są ulotki, a zakładowy radiowęzeł emituje prezentacje multimedialne. Prowadzone są również spotkania informacyjno-edukacyjne dla zainteresowanych skazanych. Praca wychowawcza z osadzonymi stwarza możliwość wykorzystania mediacji, jako skutecznej metody rozwiązywania sporów z osobami, z którymi osadzeni pozostają w sytuacjach konfliktowych. Wykorzystanie prawnych i psychologicznych aspektów mediacji w codziennej pracy ze skazanymi jest ważnym i skutecznym elementem ich procesu readaptacji społecznej.

 

Tekst: por. Daniel Prątnicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej