Realizacja bieżących zadań formacji była tematem odprawy kierownictwa Służby Więziennej, która odbyła się w dniach 25-27 kwietnia br. w Sulejowie. Kluczowe tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, realizacji programu „Praca dla więźniów” oraz wykonania zadań inwestycyjnych.

W odprawie służbowej uczestniczyli: wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wraz z zastępcami, dyrektorzy biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej, których dotyczyły zagadnienia omawiane podczas odprawy oraz dyrektorzy okręgowi i komendanci ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr.

Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej podczas wykonywania zadań służbowych, jest cały czas priorytetem działań formacji, podkreślał  Wiceminister Sprawiedliwości, jak i Dyrektor Generalny. Wiceminister przedstawił założenia rozwiązań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej wypracowane po tragicznym zdarzeniu śmierci funkcjonariuszki w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Podkreślił, że bezpieczeństwo w jednostkach penitencjarnych jest najważniejsze.

Szczegóły wprowadzanych zmian dotyczących m.in.: zapewnienia prawidłowych warunków technicznych i organizacyjnych tak, by czynności służbowe realizowane były w bezpiecznych miejscach, szerszego stosowania środków przymusu bezpośredniego, zmiany procedur realizacji uprawnień osadzonych, zmian legislacyjnych wpływających na bezpieczeństwo pełnienia służby jak również wdrożenia nowego modelu szkolenia funkcjonariuszy wszystkich szczebli przedstawiał gen. Jacek Kitliński.

Wiceminister sprawiedliwości zapoznał się ze szczegółami realizacji programu „Praca dla więźniów”. Dyrektorzy okręgowi i komendanci ośrodków szkolenia Służby Więziennej zreferowali stan wykonania zadań inwestycyjnych.

Na zakończenie Michał Woś podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej za pomoc niesioną ukraińskim uchodźcom. Wskazał najważniejsze kierunki działań formacji.

Ważnym punktem odprawy kierownictwa Służby Więziennej były zagadnienia związane z działaniami rekrutacyjnymi podejmowanymi przez formację.

Szczegółowe analizy związane z nadzorowaną częścią służby przedstawili zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz dyrektorzy biur CZSW.

Podczas odprawy wskazano priorytety bieżących działań formacji. Najważniejsze zadania dotyczą: bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz porządku i bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych; zapewnienia właściwego stopnia zatrudnienia w formacji; realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz programu „Praca dla Więźniów”.

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej