Płk Tomasz Raczyk, Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy wraz z mjr. Mariuszem Cychowskim, Dyrektorem Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz mjr. Wojciechem Rewolińskim, Zastępcą Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy uczestniczyli w uroczystych obchodach 103. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski.

Bydgoszcz jest Polska

20 stycznia 1920 roku Bydgoszcz wróciła w granice odrodzonej Polski, przejęta przez wojska wielkopolskie na mocy traktatu wersalskiego.

Pod honorowym patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra - Członka Rady Ministrów Łukasza Schreiber 20 stycznia br. odbyły się uroczyste obchody powrotu Fordonu do Macierzy. 

W organizację wydarzenia zaangażowało się Stowarzyszenie Starego Fordonu, Instytut Pamięci Narodowej, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, a także Muzeum Wojsk Lądowych. Również Służba Więzienna wsparła realizację obchodów jako jeden ze współorganizatorów. 

103. rocznica powrotu Bydgoszczy do Macierzy

Uroczystości odbyły się na Rynku w Starym Fordonie, które poprzedziła Msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele św. Mikołaja, następnie odbył się przemarsz ulicą Bydgoską do ronda dr Buxakowskiego oraz powrót ulica Bydgoską do Rynku. 

W uroczystości uczestniczyła delegacja funkcjnariuszy Służby Więziennej na czele z płk. Tomaszem Raczykiem, Zastępcą Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz mjr. Mariuszem Cychowskim, Dyrektorem Aresztu Śledczego w Bydgoszczy i mjr. Wojciechem Rewolińskim, Zastępcą Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, a także poczty sztandarowe obu jednostek, w skład których weszli funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie oraz Zakładu Karnego w Koronowie. 

Delegacja funkcjonariuszy złożyła kwiaty pod Pomnikiem ku Czci Poległych i Pomordowanych Mieszkańców Fordonu w latach 1939-1945.

Powrót Fordonu do Macierzy w Politechnice Bydgoskiej

Dalsza część obchodów odbyła się w murach Politechniki Bydgoskiej, gdzie została zorganizowana Konferencja popularno-naukowa pt. "Fordon wobec Niepodległości", a w godzinach popołudniowych w Kościele św. Mikołaja w Starym Fordonie odbył się uroczysty koncert chóru i orkiestry Wojska Polskiego.

Edukacja patriotyczna skazanych

Kadra Penitencjarna bydgoskiego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie podjęła inicjatywę przeprowadzenia programu resocjalizacyjnego z zakresu kształtowania postaw patriotycznych pn. "Polskę poznaję". Doskonałą okazją do realizacji programu stały się obchody 103. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy, gdzie współorganizatorem była również Służba Więzienna. Do programu zakwalifikowano osadzonych, którzy od samego początku wykazywali zainteresowanie oraz zaangażowanie w realizację założonych celów programu. Podczas trwania zajęć osadzeni poznali rys historyczny związany z wydarzeniem, przedstawiono historię miasta Bydgoszcz. Ponadto w ramach spotkań skazani wykonali ponad 300 sztuk biało-czerwonych opasek zakładanych na ramię, które zostały przekazane mieszkańcom Bydgoszczy podczas piątkowych obchodów wydarzenia. Podjęta przez Służbę Więzienną inicjatywa wpływa na kształtowanie u osadzonych postaw obywatelsko-patriotycznych oraz uniwersalnym kompetencji społecznych jakimi są szacunek dla historii i dziedzictwa kulturowego Polski. Oddziaływania, którymi zostali objęci uczestnicy programu w konsekwencji wpływają na ich świadomość, co w konsekwencji umożliwi im w przyszłości życie zgodne z poszanowaniem norm społecznych i prawnych.

 

Tekst: kpt. Agnieszka Wollmann

Zdjęcia: st. szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej