Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na problemy osób z niepełnosprawnością, które odbywają karę pozbawienia wolności lub przebywają w jednostkach penitencjarnych, w związku ze stosowaniem wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

25 września - Międzynarodowy Dzień Głuchych

Święto obchodzone corocznie w ostatnią niedzielę września ustanowione w 1958 roku przez Światową Federację Głuchych, wieńczące przedłużony później do pełnego tygodnia Międzynarodowy Tydzień Głuchych upamiętniający powstanie organizacji we wrześniu 1951 roku.

Powołując do życia Dzień Głuchych, Federacja ogłosiła jednocześnie konkurs na najlepszy plakat upamiętniający święto. Wygrał go polski malarz Henryk Osten-Ostachiewicz, osoba niesłysząca. Plakat przedstawiał twarz z przekreślonym uchem.

Celem obchodów jest zwrócenie uwagi na problemy osób niesłyszących na całym świecie, na ich prawa, osiągnięcia oraz ich obawy w codziennym życiu, m.in. przed dyskryminacją. W Polsce obchody organizuje Polski Związek Głuchych.

Na świecie jest około 70 milionów osób głuchych, z czego blisko 80% mieszka w krajach rozwijających się, gdzie zwykle nie mogą liczyć na odpowiednią opiekę medyczną i wsparcie socjalne.

Równość osób z niepełnosprawnością wobec prawa

Ratyfikując w 2012 roku Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób z Niepełnosprawnością Rzeczpospolita Polska potwierdziła równość osób z niepełnosprawnością wobec prawa oraz przyjęła zobowiązanie poszanowania godności, gwarancji równouprawnienia oraz tworzenia warunków do samorealizacji oraz wsparcia w osiąganiu celów osobom z niepełnosprawnością. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoba z niepełnosprawnością to taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej.

Osadzeni z niepełnosprawnością w izolacji więziennej

Służba więzienna intensyfikuje działania inwestycyjne, organizacyjne i edukacyjne mające na celu ciągłą poprawę warunków pobytu osób z niepełnosprawnością w jednostkach penitencjarnych.       Każdorazowo w czasie modernizacji jednostek penitencjarnych i funkcjonujących w nich podmiotów leczniczych podejmowane są działania zmierzające do ich dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Pętla indukcyjna na pokładzie jednostek penitencjarnych

Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu i jak się okazuje nie tylko słuchu. Może służyć zarówno jednej, konkretnej osobie z dysfunkcją słuchu, jak i grupie ludzi z tą niepełnosprawnością. Istnieje szereg sytuacji, w których pętla indukcyjna, może okazać się rozwiązaniem optymalnym. Pętla indukcyjna znajduje się m. in. na wyposażeniu Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie, ponieważ w jednostce penitencjarnej jako jedynej w kraju znajduje się oddział terapeutyczny, gdzie prowadzone są oddziaływania terapeutyczne wobec osadzonych ociemniałych. Jest to o tyle istotne, że w środowisku osób z dysfunkcją wzroku – zdominowanym przez osoby starsze, wady słuchu są dość często spotykane. 

Pętla indukcyjna jest w stanie bez najmniejszych zniekształceń akustycznych przekazać informację „prosto do ucha” i to nie jednej, ale wszystkim osobom znajdującym się w obszarze jej działania ograniczonym jedynie murami budynku.

Jak działa pętla? Aby wyeliminować niekorzystne warunki akustyczne, np. szumy. hałas, urzadzenie wykorzystuje zjawisko indukcji magnetycznej. Dźwięki są zamieniane na pole magnetyczne i odbierane przez aparat słuchowy, a ten zmienia sygnały elektromagnetyczne z pętli na dźwięk dopasowany do indywidualnych potrzeb użytkownia. 

Ciągle doskonaląca się kadra

Funkcjonariusze Służby Więziennej są regularnie szkoleni w zakresie nabywania umiejętności niezbędnych w komunikowaniu się z osobami o różnego rodzaju niepełnosprawnościach. Niektórzy z nich porozumiewają się w języku migowym.

Znajomość problemów, ograniczeń i związanych z tym oczekiwań osób z niepełnosprawnością jest podstawą do organizowania dla nich pomocy, tworzenia odpowiednich warunków odbywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, a także projektowania i prowadzenia skutecznych oddziaływań w warunkach izolacji więziennej. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy współpracuje w tym zakresie z pełnomocnikiem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych i Rodziny - Aleksandrą Poeplau.

Skazani, mimo że niepełnosprawni

Osoby pozbawione wolności to szczególnie zróżnicowana populacja, w której również znajdują się ludzie dotknięci niepełnosprawnością. Służba Więzienna codziennie styka się z problemem niepełnosprawności skazanych przebywających w polskich więzieniach. Osoby z niepełnosprawnością odbywające karę pozbawienia wolności, tymczasowo aresztowane lub ukarane podlegają tym samym obostrzeniom, co pozostała część populacji osadzonych. Mając jednak na względzie ograniczone możliwości wykonywania niektórych funkcji życiowych Służba Więzienna systematycznie podejmuje działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania tych osób w warunkach izolacji więziennej, zindywidualizowanego podejścia do osadzonego i jego problemów.

 

Tekst/ grafika: kpt. Agnieszka Wollmann

Zdjęcia: archiwum OISW w Bydgoszczy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej