Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy wzięli udział w największych w Polsce zawodach i warsztatach medycyny taktycznej “Paramedyk”. Stanęli ramię w ramię z zespołami sił specjalnych podległym MON i MSWiA.

"Paramedyk" to od 2008 r. przede wszystkim praktyczne ćwiczenia, podczas których mundurowi mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności oraz doskonalić kompetencje w zakresie współpracy różnych służb i formacji. Nieoceniona jest też kilkudniowa wymiana doświadczeń. 

Jubileuszowa edycja "Paramedyka", która trwała w dniach 18-22 września br., objęta została honorowym patronatem komendanta głównego Policji i dotyczyła działań ratunkowych służb w sytuacjach wystąpienia zdarzenia nagłego. Celem szkolenia było utrwalenie podstawowej wiedzy w zakresie czynności ratunkowych, w szczególności: rozpoznawania i wczesnego reagowania w przypadku masywnych krwotoków, diagnostyki USG w stanach zagrożenia życia, czy postępowania w sytuacji użycia bojowych środków trujących.

Pierwszego dnia mundurowi uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy psu w wypadkach nagłych K9 First AID, symulacji i realizacji symulacji w ramach pierwszej pomocy, wkłuć doszpikowych, badania ultrasonograficznego, znaczenia jakości RKO w przeżywalności NZK – RKO z użyciem AED, podstawowych metod szycia ran w warunkach przygodnych, masywnych krwotoków i udrażniania dróg oddechowych.

Po części warsztatowej rozpoczęły się zawody, czyli praktyczne ćwiczenia w zainscenizowanych warunkach, zbliżonych do realnych sytuacji wystąpienia zdarzeń nagłych.

Praktyczne szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego i medycyny taktycznej zgromadziły 17 zespołów z uzbrojonych formacji specjalnych podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, ministrowi obrony narodowej oraz ministrowi sprawiedliwości. Byli funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Bydgoszczy, z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji w Białymstoku, w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Łodzi, w Olsztynie, a także w Poznaniu, w Radomiu, w Rzeszowie i w Szczecinie, ABW, Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei, SOP-u i Zarządu CBŚP w Olsztynie oraz żołnierze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i 16. Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie.

Głównym organizatorem zawodów była Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku oraz Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gdańsku, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów w Gdańsku oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Współdziałanie na polu walki

Imprezę zorganizowano przede wszystkim po to, aby zwrócić uwagę na problematykę niesienia pomocy medycznej w warunkach działań bojowych. Celem jest pomoc w systemowym wprowadzeniu TCCC (Tactical Combat Casualty Care) do polskich jednostek oraz przygotowanie policjantów, żołnierzy, ratowników taktycznych, dowódców i personelu medycznego do dobrej organizacji działań w ramach polskiego TCCC. A to przyczyni się do zmniejszenia ryzyka i śmiertelności na polu walki. 

 

Tekst: Izabela Pajdała „Gazeta Policyjna”/ kpt. Agnieszka Wollmann

Zdjęcia: GISW Bydgoszcz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej