Funkcjonariusze Służby Więziennej okręgu bydgoskiego wzięli udział w konferencji pt. "Pomoc, profilaktyka i resocjalizacja w niepełnosprawnościach, chorobach przewlekłych i starość w środowisku otwartym i zamkniętym".

Delegacja funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na zaproszenie Mieczysława Oliwy, Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiej Rady Terenowej ds. Społecznej readaptacji i Pomocy Skazanym funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w konferencji pt. "Pomoc, profilaktyka i resocjalizacja w niepełnosprawnościach, chorobach przewlekłych i starość w środowisku otwartym i zamkniętym", która odbyła się 30 października br. w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowisk naukowych, wymiaru sprawiedliwości, służb penitencjarnych oraz jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. 

Płk. Andrzeja Gniota, Dyrektora Okręgowego w Bydgoszczy reprezentowali specjaliści Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy - mjr Zuzanna Heise, mjr Daniel Piasecki oraz kpt. Waldemar Bąk. 

W konferencji uczestniczyli także: ppłk Marta Jakubowska - zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie, ppłk Radosław Matarewicz - zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach, mjr Marzena Chlebicka - zastępca dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu, mjr Maciej Sielski - zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz kpt. Krzysztof Brzozowski - zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu. 

Cel konferencji

Celem konferencji było przybliżenie tematyki działań pomocowych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych realizowanych w stosunku do osób z niepełnosprawnością, przewlekle chorych i starszych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami podmiotów i instytucji realizujących zadania na rzecz tych grup społecznych. 

W ramach konferencji poruszone zostały trzy obszary tematyczne: niepełnosprawność, choroby przewlekłe oraz starość. każdemu z obszarów tematycznych został poświęcony osobny panel. 

 

Tekst: kpt. Agnieszka Wollmann

Zdjęcia: mjr Zuzanna Heise, dr Łukasz Brzeziński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej