Świąteczny czas sprzyja niesieniu dobra oraz spełnianiu marzeń. Mimo pełnienia podstawowej funkcji izolacyjnej kary pozbawienia wolności funkcjonariusze Służby Więziennej chętnie i systematycznie włączają się w akcje charytatywne angażując także osadzonych w pomoc ukierunkowaną na społeczność lokalną.

W ten wyjątkowy czas, czyli SIŁA (po)MOCY! zza więziennego muru

Mundurowi z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz Aresztu Śledczego w Bydgoszczy zorganizowali akcję pod hasłem „Siła (po)MOCY!".

W miesiącu poprzedzającym Mikołajki gromadzili upominki dla potrzebujących dzieci, aby finalnie 6 grudnia przekazać maskotki, gry planszowe, puzzle oraz książki na rzecz dzieci - podopiecznych Fundacji „Wyjść z cienia”.

Bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi

Funkcjonariusze Służby Więziennej chętnie i systematycznie włączają się w akcje pomocowe, starają się być wrażliwi na pojawiające się potrzeby i adekwatnie na nie reagować. Dlatego też nie przechodzą obojętnie, gdy pojawia się możliwość okazania zwyczajnej, ludzkiej pomocy. Bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi to cenne doświadczenie, które kształtuje charakter i wzbogaca nas wewnętrznie. To najlepsza nauka człowieczeństwa. Kontakt z człowiekiem potrzebującym pomocy pozwala nabrać dystansu do wielu spraw, zobaczyć co tak naprawdę jest ważne, zobaczyć w człowieku człowieka. Może przyczynić do osobistej rekonstrukcji hierarchii wartości, a także wyzwolić w nas ogromne pokłady pozytywnej energii.

Siła autorytetu

Funkcjonariusze Służby Więziennej korzystając z autorytetu formalnego stanowią wzór do naśladowania dla osadzonych, których angażują w przeróżne akcje. Starają się odpowiadać na potrzeby pojawiające się w lokalnym środowisku. Dużo inicjatyw rodzi się podczas zwykłej rozmowy, a istniejące potrzeby wychodzą na światło dzienne. Inicjatywy udzielania pomocy wychodzą niejednokrotnie od skazanych, którzy w rozmowach z wychowawcami, terapeutami zgłaszają swoje pomysły. Rozważane są wtedy możliwości zaangażowania się w daną inicjatywę.

Nie tylko od święta

Akcji pomocowych na przestrzeni całego roku jest wiele, są one różnorodne i skierowane do różnych odbiorców. Podejmowanie tego typu inicjatyw pozwala nie tylko realizować cele twórczej resocjalizacji, ale także realnie wesprzeć osoby potrzebujące, co wzmacnia idee podejmowanych działań. O prowadzonych akcjach systematycznie piszemy na naszym portalu służbowym oraz na fanpage.

O roli pomagania w procesie resocjalizacji

Poprzez udział osadzonych w różnych akcjach o charakterze prospołecznym czy pomocowym inicjowanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, skazani mogą zyskać nowe umiejętności i kwalifikacje, wykształcić w sobie cenne cechy charakteru, które są kapitałem na całe życie. Doświadczenia związane z bezinteresowną pomocą drugiemu człowiekowi dają okazję do kształtowania i rozwijania samodzielności, otwartości oraz bycia pomocnym i empatycznym. Bezinteresowna pomoc innym sprawia, że stajemy się wrażliwi na potrzeby i uczucia innych. Włączanie realnych działań pomocowych w proces resocjalizacji jest jej nieodzownym elementem mającym na celu naukę prospołecznych postaw, wzbudzanie empatii i uwrażliwianie na potrzeby innych osób. Jest to proces, dlatego nie wystarczy mówić o pomaganiu, aby wzbudzać wolę do takiej działalności i rozbudzać empatyczne spojrzenie na drugiego człowieka. Najlepszym sposobem jest włączenie się w realne, namacalne działania.

Jaki jest sens takich działań, czyli o resocjalizacji przez pomaganie

Stanowi to próbę przemiany, a właściwie wykreowania odmiennych niż dotychczas parametrów tożsamości skazanych poprzez wyposażanie ich w nowe kompetencje. Ważne jest także kształtowanie reakcji emocjonalnych, wywołanych przez spostrzeganie cudzych uczuć, prowadzących do doświadczania emocji innych jako własnych. Jest to o tyle istotne, że powala lepiej orientować się na mapie kontaktów i relacji interpersonalnych z drugim człowiekiem, a także mieć większy wgląd we własną emocjonalność. Resocjalizacja poprzez włączanie skazanych w działania pomocowe nastawiona jest na wykorzystanie tkwiących w człowieku potencjałów celem adekwatnego readoptowania do warunków społecznych, po to, aby mógł w akceptowany społecznie sposób ponownie włączyć się w życie społeczne po odbyciu kary pozbawienia wolności. Metod resocjalizacji jest wiele, a pomaganie innym może stanowić jeden z jej elementów.
 

Tekst: kpt. Agnieszka Wollmann

Zdjęcia: st. szer. Kinga Nowaczewska, kpt. Agnieszka Wollmann

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej