Funkcjonariusze Służby Więziennej każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem, ale potrafią także pomagać i dzielić się najcenniejszym darem jakim jest krew.

Idea honorowego krwiodawstwa

14 czerwca przypada Światowy Dzień Krwiodawcy. Data obchodów nie jest przypadkowa, gdyż przypada w dzień urodzin austriackiego lekarza i patologa Karla Landsteinera, który w 1901 roku dokonał odkrycia grup krwi, za co został uhonorowany Nagrodą Nobla. Idea honorowego krwiodawstwa i jego promocja jest ważna dla wielu funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Mundurowa krew

Funkcjonariusze Służby Więziennej systematycznie zgłaszają się do punktów krwiodawstwa, angażują się we wszelkie inicjatywy związane z honorowym przekazywaniem krwi, zarówno prywatnie, jak i przez przyłączanie się do inicjatyw realizowanych w ramach służby. Co roku wspierają m.in. wspólną akcję służb mundurowych „Nasza krew – Nasza Ojczyzna” oraz akcję pod hasłem "Służymy pomocą - mamy to we krwi", czy "Mundurowy dar serca". 

Drogocenny dar życia

Oddawanie krwi jest najwspanialszym darem, gestem o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. Darem, który ratuje zdrowie i życie. W tegorocznej ósmej edycji ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa pod hasłem „Służmy pomocą – mamy to we krwi”, która została zorganizowana w terminie od 8 stycznia do 8 marca 2024 roku 285 funkcjonariuszy Służby Więziennej z jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego oddało ponad 128 litrów krwi. Była to kolejna rekordowa akcja krwiodawstwa, w której wzięli udział mundurowi z jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego.

Aktualnie od 1 maja br. do 31 lipca br. trwa ogólnopolska akcja pod hasłem "Mundurowy dar serca 2024". Tylko do dzisiaj funkcjonariusze z jednostek podległych OISW w Bydgoszczy w ramach akcji oddali 92 litry i 250 ml krwi, a udział w akcji wzięło 205 mundurowych. 

Przykład bezinteresownej pomocy

Oprócz codziennych obowiązków związanych z zapewnieniem ochrony i bezpieczeństwa społeczeństwu, poprzez praworządne i humanitarne wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz resocjalizację skazanych funkcjonariusze Służby Więziennej nie pozostają obojętni i wspierają banki krwi, której nie może zabraknąć. Funkcjonariusze systematycznie inicjują i włączają się do akcji honorowego oddawania krwi.

W jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego służbę pełni prawie pół tysiąca honorowych krwiodawców, którzy systematycznie oddają krew. Ta liczba z roku na rok się powiększa.

Życie krwiodawców jest przykładem bezinteresownego poświęcenia dla dobra drugiego człowieka i jednocześnie dowodem na to, że wieloletnie i regularne oddawanie krwi jest bezpieczne, a jeśli uzależnia to tylko od czynienia dobra.

Krew – symbol życia, poświęcenia i bohaterstwa

Z roku na rok przybywa w naszych szeregach funkcjonariuszy odznaczonych odznaką ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznaki przyznawane są tym dawcom, którzy oddali min. 20 litrów krwi lub równoważną jej ilość składników krwi. Tym samym przyczynili się w wybitny sposób do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. To przykład bezinteresownej pomocy i jednocześnie dowód na to, że wieloletnie i regularne oddawanie krwi jest bezpieczne. Jeśli uzależnia to tylko od czynienia dobra.

W celu jak najlepszej koordynacji regularnego zasilania banków krwi oraz propagowania honorowego krwiodawstwa przy pięciu jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego powstały Kluby Honorowych Dawców Krwi. Kluby funkcjonują przy AŚ w Gdańsku, ZK Nr 1 w Grudziądzu, ZK w Sztumie, ZK w Kwidzynie i OZ w Malborku.

Krew od zawsze była i jest symbolem życia, poświęcenia i bohaterstwa. Funkcjonariusze Służby Więziennej dbają o praworządność i bezpieczeństwo obywateli i są gotowi nieść pomoc innym ludziom, a oddanie krwi jest jednym z największych dowodów ludzkiej miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Bezinteresowne, honorowe oddawanie krwi jest wpisane w etos funkcjonariusza publicznego.

Więcej informacji na temat Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej na stronie: https://sw.gov.pl/strona/popularyzacjia-honorowego-krwiodawstwa-w-sluzbie-wieziennej-popularyzacjia-honorowego-krwiodawstwa-w-sluzbie-wieziennej

 

Tekst: kpt. Agnieszka Wollmann

Zdjęcie: archiwum OISW w Bydgoszczy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej