Nie w szkolnej ławce, ale w placówce penitencjarnej w Inowrocławiu. Nie tylko zasady i przepisy, ale także rozmowa ze skazanym za przestępstwo komunikacyjne. Tak wyglądało spotkanie edukacyjne zorganizowane dziś na terenie Zakładu Karnego w Inowrocławiu, w którym uczestniczyło 24 uczniów Zespołu Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu - przyszłych kierowców.

Spotkanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Szanuj zasady, chroń życie”, który realizowany jest wspólnie przez Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną.

W spotkaniu zorganizowanym na terenie Zakładu Karnego w Inowrocławiu uczestniczyła 24-osobowa grupa uczniów 3 klasy liceum Zespołu Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu wraz z opiekunami. 

Otwarcia spotkania dokonał płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy wraz z ppłk. Magdaleną Zwierzchowską, Dyrektorem Zakładu Karnego w Inowrocławiu oraz Marcinem Mroczkowskim, Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego.

W spotkaniu uczestniczyli także Daria Gackowska, młodszy specjalista transportu drogowego, Piotr Stępień, starszy inspektor transportu drogowego z WITD w Bydgoszczy oraz kpt. Anna Jasiak, starszy wychowawca działu penitencjarnego inowrocławskiej jednostki penitencjarnej, por. Łukasz Lewandowski, rzecznik dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu i kpt. Agnieszka Wollmann, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Słuzby Więziennej w Bydgoszczy, koordynator projektu "Szanuj zasady - chroń życie" w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego. 

„Szanuj zasady – chroń życie”

Projekt został przygotowany z myślą o młodzieży uczącej się w szkołach średnich, która planuje zdobyć uprawienia do prowadzenia pojazdów lub też od niedawna dysponuje prawem jazdy.

Celem dzisiejszego spotkania było uświadomienie młodym ludziom, że wystarczy chwila, jedna nieprzemyślana decyzja, nieodwracalny błąd, aby zmarnować swoje życie, swoją przyszłość i życie wielu innych osób. Spotkanie miało także uwrażliwić młodzież na potrzeby innych oraz nauczyć odpowiedzialności za postępowanie człowieka jako uczestnika ruchu drogowego.

Więzienie samo w sobie może być czymś nienamacalnym, odległym, nierealnym – znanym tylko z filmów. Mogłoby się wydawać, że przekroczenie murów więzienia dotyka tylko osoby ze skrajnie patologicznych środowisk, osoby uzależnione, z wysokim stopniem demoralizacji, za wysoce szkodliwe czyny społeczne, a przede wszystkim nie dotyczy osób młodych.

Nic bardziej mylnego. Niestety młodych osób w zakładach karnych nie brakuje – czasami ich pobyt to konsekwencja brawury, nieodpowiedzialności i lekkomyślności.

Statystyki

Aktualnie w jednostkach penitencjarnych w całej Polsce przebywa ok. 6,5 tys. osadzonych skazanych za przestępstwa w ruchu drogowym. W tym ok. 5 tys. to osoby skazane za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Tysiąc z nich spowodowało wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub uszczerbkiem na zdrowiu osób postronnych.

To właśnie do przyszłych młodych kierowców kierowany jest projekt. Na przedmiotowym spotkaniu zostały omówione podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepisy związane z pierwszeństwem pieszych, ograniczenia prędkości oraz zasady tworzenia korytarzy życia.

Założenia projektu i "świadectwo" osadzonych

O projekcie, jego założeniach, bezpieczeństwie młodych kierowców oraz konsekwencjach nieodpowiedzialnych decyzji na drodze, opowiedzieli Inspektorzy WITD z Bydgoszczy.

Prelegenci szczegółowo omówili także przepisy związane z pierwszeństwem pieszych, opowiedzieli o ograniczeniach prędkości, o tym, że w przypadku przejazdu służb ratunkowych należy tworzyć korytarz życia, że nie można korzystać z telefonów komórkowych, ale również przestrzegali przed konsekwencjami, które mogą spotkać młodzież, jeżeli będzie poruszała się samochodem pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

W ramach zajęć edukacyjnych dla młodzieży przewidziane było również spotkanie z osobami skazanymi za przestępstwa drogowe. Młodzi ludzie wysłuchali przejmujących świadectw osadzonych. Jeden z nich prowadził pojazd pod wpływem alkoholu i dodatkowo złamał zakaz prowadzenia pojazdu, z kolei drugi prowadził pojazd bez wymaganych uprawnień. 

„Świadectwa” skazanych miały skłonić do refleksji i przestrzec młodzież przed nieodpowiedzialnym zachowaniem, którego konsekwencje ponoszą ofiary zdarzeń drogowych i ich najbliżsi, ale również sprawcy i ich rodziny.

Porozumienie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy z Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego w Bydgoszczy i Gdańsku

Płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy 27 lutego oraz 9 marca br. podpisał porozumienia o wsółpracy z Marcinem Mroczkowskim, Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego oraz z Łukaszem Baranowskim, Pomorskim Inspektorem Transportu Drogowego. 

Współpraca obejmuje m.in. wsparcie i uczestnictwo w ramach organizowanych kampanii edukacyjnych, społecznych i prewencyjnych, doskonalenie metodyki wykonywania zadań i czynności służbowych, a także organizowanie wspólnych narad, konferencji, warsztatów, prezentacji, pokazów oraz szkoleń specjalistycznych.

W ramach zajęć edukacyjnych dla młodzieży przewidziane są również spotkania z osobami skazanymi za przestępstwa drogowe. Obok wymiany doświadczeń, czy prowadzenia wspólnych działań edukacyjnych współpraca ma na celu również prowadzenie zajęć resocjalizacyjnych dla osób pozbawionych wolności z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Efektem podpisanych porozumień pomiędzy bydgoską Służbą Więzienną, a WITD w Bydgoszczy i Gdańsku było już m. in. przeszkolenie ponad 50 funkcjonariuszy Służby Więziennej z jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez inspektorów ITD, którzy podzielił się wiedzą i doświadczeniem z funkcjonariuszami posiadającymi zezwolenie na kierowanie pojazdami służbowymi.

Wspólne inicjatywy mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Projekt edukacyjny „Szanuj zasady, chroń życie” jest realizowany w placówkach penitencjarnych na terenie całego kraju. To efekt podpisanego przez GITD porozumienia o współpracy ze Służbą Więzienną. Głównym celem projektu jest ograniczenie liczby wypadków z udziałem młodych kierowców, a także wskazanie młodym ludziom konsekwencji ich decyzji i wyborów, które mogą mieć bezpośredni wpływ na życie wielu ludzi oraz uświadomienie, że jedna nieprzemyślana decyzja może skończyć się karą więzienia.

Dotychczas w jednostkach podległych OISW w Bydgoszczy zostały zrealizowane 4 lekcje edukacji za więziennym murem z młodzieżą w ramach w/w projektu we współpracy z WITD w Bydgoszczy i Gdańsku. W spotkaniach udział wzięło dotychczas 85 uczniów.

W mediach:

INO.ONLINE "Ważna lekcja za więziennym murem"

 

Tekst: kpt. Agnieszka Wollmann

Zdjęcia: por. Łukasz Lewandowski, kpt. Agnieszka Wollmann,

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej