Nie w szkolnej ławce, ale w placówce penitencjarnej w Koronowie. Nie tylko zasady i przepisy, ale także rozmowa ze skazanym za przestępstwo komunikacyjne. Tak wyglądało spotkanie edukacyjne zorganizowane dziś na terenie Zakładu Karnego w Koronowie, w którym uczestniczyło 46 uczniów dwóch klas z Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie - przyszłych kierowców.

Spotkanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Szanuj zasady, chroń życie”, który realizowany jest wspólnie przez Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną.

W spotkaniu zorganizowanym na terenie Zakładu Karnego w Koronowie uczestniczyła 46 -osobowa grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. leona Wyczółkowskiego w Koronowie. Byli to uczniowie klas II o profilu mundurowym oraz caochingowo-prawnym wraz z opiekunem.

Otwarcia spotkania dokonał płk Tomasz Korytowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie oraz kpt. Agnieszka Wollmann, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy, koordynator projektu "Szanuj zasady - chroń życie" w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego. W spotkaniu uczestniczyli także Piotr Stępień, Zastępca Naczelnik Wydziału Inspekcji Transportu Drogowego w Bydgoszczy, Daria Gackowska, młodszy specjalista transportu drogowego oraz por. Wojciech Górski, rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie.

„Szanuj zasady – chroń życie”

Projekt został przygotowany z myślą o młodzieży uczącej się w szkołach średnich, która planuje zdobyć uprawienia do prowadzenia pojazdów lub też od niedawna dysponuje prawem jazdy.

Celem dzisiejszego spotkania było uświadomienie młodym ludziom, że wystarczy chwila, jedna nieprzemyślana decyzja, nieodwracalny błąd, aby zmarnować swoje życie, swoją przyszłość i życie wielu innych osób. Spotkanie miało także uwrażliwić młodzież na potrzeby innych oraz nauczyć odpowiedzialności za postępowanie człowieka jako uczestnika ruchu drogowego.

Więzienie samo w sobie może być czymś nienamacalnym, odległym, nierealnym – znanym tylko z filmów. Mogłoby się wydawać, że przekroczenie murów więzienia dotyka tylko osoby ze skrajnie patologicznych środowisk, osoby uzależnione, z wysokim stopniem demoralizacji, za wysoce szkodliwe czyny społeczne, a przede wszystkim nie dotyczy osób młodych.

Nic bardziej mylnego. Niestety młodych osób w zakładach karnych nie brakuje – czasami ich pobyt to konsekwencja brawury, nieodpowiedzialności i lekkomyślności.

Statystyki

Aktualnie w jednostkach penitencjarnych w całej Polsce przebywa ok. 6,5 tys. osadzonych skazanych za przestępstwa w ruchu drogowym. W tym ok. 5 tys. to osoby skazane za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Tysiąc z nich spowodowało wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub uszczerbkiem na zdrowiu osób postronnych.

To właśnie do przyszłych młodych kierowców kierowany jest projekt. Na przedmiotowym spotkaniu zostały omówione podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepisy związane z pierwszeństwem pieszych, ograniczenia prędkości oraz zasady tworzenia korytarzy życia.

Założenia projektu i "świadectwo" osadzonego

O projekcie, jego założeniach, bezpieczeństwie młodych kierowców oraz konsekwencjach nieodpowiedzialnych decyzji na drodze, opowiedzieli Inspektorzy WITD z Bydgoszczy.

Prelegenci szczegółowo omówili także przepisy związane z pierwszeństwem pieszych, opowiedzieli o ograniczeniach prędkości, o tym, że w przypadku przejazdu służb ratunkowych należy tworzyć korytarz życia, że nie można korzystać z telefonów komórkowych, ale również przestrzegali przed konsekwencjami, które mogą spotkać młodzież, jeżeli będzie poruszała się samochodem pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

W ramach zajęć edukacyjnych dla młodzieży przewidziane było również spotkanie z osobą skazaną za przestępstwa drogowe. Młodzi ludzie wysłuchali przejmującego świadectwa osadzonego, który kierując samochodem w stanie nietrzeźwym potrącił pieszego, który na skutek poniesionych obrażeń zmarł.

„Świadectwo” skazanego miało skłonić do refleksji i przestrzec młodzież przed nieodpowiedzialnym zachowaniem, którego konsekwencje ponoszą ofiary zdarzeń drogowych i ich najbliżsi, ale również sprawcy i ich rodziny.

Wspólne inicjatywy mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Projekt edukacyjny „Szanuj zasady, chroń życie” jest realizowany w placówkach penitencjarnych na terenie całego kraju. To efekt podpisanego przez GITD porozumienia o współpracy ze Służbą Więzienną. Głównym celem projektu jest ograniczenie liczby wypadków z udziałem młodych kierowców, a także wskazanie młodym ludziom konsekwencji ich decyzji i wyborów, które mogą mieć bezpośredni wpływ na życie wielu ludzi oraz uświadomienie, że jedna nieprzemyślana decyzja może skończyć się karą więzienia.

W 2023 roku w jednostkach podległych OISW w Bydgoszczy zostało zrealizowanych 6 lekcji edukacji za więziennym murem z młodzieżą w ramach w/w projektu we współpracy z WITD w Bydgoszczy i Gdańsku. W spotkaniach udział wzięło dotychczas 134 uczniów.

 

Tekst: kpt. Agnieszka Wollmann

Zdjęcia: por. Wojciech Górski, kpt. Agnieszka Wollmann

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej