Ósmy lutego to ważna data w kalendarzu Służby Więziennej . Data ta upamiętnia wydanie w dniach 7 i 8 lutego 1919 r. przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, jednych z pierwszych w odrodzonej Polsce, dekretów o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”, statuujących utworzenie Straży Więziennej i stanowiących fundament powstania nowoczesnego więziennictwa. Dziś mija 105 lat od tamtych wydarzeń.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej