Narodowe Święto  Niepodległości to okazja do wręczenia awansów oraz wyróżnienia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Dziś w sali konferencyjnej OISW Katowice odbyła się uroczysta odprawa służbowa z udziałem Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk. Macieja Koniora. Funkcjonariuszom służącym w jednostkach penitencjarnych okręgu katowickiego wręczono odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

W tym roku awanse na wyższe stopnie służbowe w okręgu katowickim otrzymało 296 funkcjonariuszy Służby Więziennej, w tym 130  w korpusie podoficerów, 128 chorążych i 38 oficerów. Minister Sprawiedliwości przyznał również funkcjonariuszom i pracownikom 20 odznak „Za zasługi dla więziennictwa”. 

Brązowe odznaki „Za zasługi dla więziennictwa” odebrały również osoby spoza szeregów więziennictwa współpracujące z katowicką Służba Więzienną: szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach płk Dariusz Kaminiów, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach dr Andrzej Sznajder oraz Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach dr n. med. Piotr Grazda.

Z upoważnienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy Dyrektor Okręgowy wręczył również brązowe „Krzyże Zasługi” czterem funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Cieszynie. Odznaczenie to nadawane jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

tekst i zdj. mjr Justyna Siedlecka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej