1 lipca 2022 roku, o godz. 12.00, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej organizowane we wspomnienie patrona Służby Więziennej – świętego Pawła Apostoła. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał 28 funkcjonariuszom okręgu katowickiego stopień podporucznika Służby Więziennej.

Awanse oficerskie na Placu Marszałka J.Piłsudskiego w Warszawie

1 lipca 2022roku, o godz. 12.00, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej organizowane we wspomnienie patrona Służby Więziennej – świętego Pawła Apostoła.

Istotnym elementem uroczystości była promocja na pierwszy stopień oficerski - podporucznika Służby Więziennej, absolwentów studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS) w zakresie penitencjarystyki.

Z okręgu katowickiego awansowano 28 funkcjonariuszy, którzy w maju złożyli egzamin oficerski. Egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerskim Służby Więziennej jest zwieńczeniem wielomiesięcznych studiów łączących szeroki zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Funkcjonariusze podczas szkolenia zdobywają wiedzę z zakresu m. in. prawa, psychologii, resocjalizacji. Zdobycie szlifów oficerskich jest kolejnym etapem rozwoju zawodowego, który pozwala piąć się na wyższe szczeble kariery. Przejście do korpusu oficerskiego to nie tylko awans zawodowy, ale także większa odpowiedzialność.

Piątkową uroczystość na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzedziła Msza Święta, która została odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Następnie odbyły się uroczystości, które objęły:

- uroczystą Zmianę Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza,

- pośmiertne uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla polskiego więziennictwa złotymi odznakami „Za zasługi w pracy penitencjarnej",

- promocję na pierwszy stopień oficerski podporucznika Służby Więziennej 250 funkcjonariuszy - absolwentów studiów podyplomowych,

- złożenie wieńców przez delegacje na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza,

- defiladę pododdziałów.

Wymagająca służba

Praca w więziennictwie to praca z groźnymi przestępcami, więźniami niebezpiecznymi, działającymi impulsywnie i gwałtownie, ale też z osobami uzależnionymi, skazanymi z deficytami intelektualnymi, z zaburzeniami osobowości i nastroju. Wymaga to nie tylko ogromnej wiedzy i doświadczenia, ale również odporności psychicznej. Stąd też funkcjonariusze stale się szkolą, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i osobiste.

Służba Więzienna na Śląsku

Okręg katowicki Służby Więziennej zasięgiem terytorialnym obejmuje województwo śląskie i część województwa opolskiego. Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach podlega 13 jednostek – 7 aresztów śledczych i 6 zakładów karnych z oddziałami zewnętrznymi w Wąsoszu Górnym, Lublińcu, Bielsku – Białej, Zabrzu, Kędzierzynie –Koźlu i Strzelcach Opolskich. We wszystkich jednostkach może odbywać karę prawie 8 tys. więźniów.

W jednostkach okręgu katowickiego mamy oddział dla tzw. „skazanych niebezpiecznych”, szpital dla skazanych z odziałem wieloprofilowym zachowawczym  oraz ośrodek diagnostyczny przeprowadzający badania psychologiczno – penitencjarne skazanych.

Specjaliści ze Służby Więziennej prowadzą również terapię uzależnień od alkoholu i narkotyków, pracują z osobami z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo. Narzędziem resocjalizacji jest przede wszystkim praca, w województwie śląskim w ramach programu „Praca dla więźniów” ponad połowa skazanych jest zatrudniona. Resocjalizacji służą także nauczanie, środki terapeutyczne, zajęcia kulturalno – oświatowe i sportowe, a także kontakty skazanych z rodziną i światem zewnętrznym. Szczególną rolę w readaptacji społecznej skazanych stanowią programy resocjalizacji oraz współpraca ze środowiskiem zewnętrznym.

W Służbie Więziennej poza funkcjonariuszami działów ochrony, wychowawcami i psychologami, służą również kwatermistrze, informatycy, lekarze i pielęgniarki, a także pracownicy administracyjno - biurowi. Każdego dnia pracują na rzecz bezpieczeństwa publicznego, realizując zadania od spraw socjalno – bytowych po zatrudnienie więźniów, nauczanie i terapię.

tekst: mjr Justyna Siedlecka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej