Dwudziestu pracowników wydziałów Urzędu Miasta Krakowa wzięło udział w pierwszej edycji szkolenia realizowanego przez Służbę Więzienną w ramach kampanii „Bezpieczni w służbie i pracy czyli jak radzić sobie z agresywnym petentem”.

Jak zorganizować swoje miejsce pracy aby było bezpieczne? Jak rozmawiać z agresywnym petentem? Jakie prawa przysługują funkcjonariuszom publicznym? Jak udzielać pierwszej pomocy? Na te oraz wiele innych pytań uzyskali odpowiedź urzędnicy krakowskiego magistratu, którzy wzięli udział w kampanii organizowanej przez Służbę Więzienną.

Wprowadzenie

Wczorajsze spotkanie (8.11.2017) rozpoczął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej -  płk Włodzimierz Więckowski, który przywitał gości oraz przybliżył plan szkolenia. Dyrektor mówił o agresji z którą na co dzień mają do czynienia funkcjonariusze Służby Więziennej oraz o tym, jak ważne jest aby nie doprowadzać do jej eskalacji. Szkolenie było także okazją do przedstawienia zadań Służby Więziennej. O codziennej pracy funkcjonariuszy oraz problemach z jakimi się spotykają mówiła rzecznik prasowy - por. Anna Czajczyk.

Szkolenie z ekspertami

„…Nie odpowiadasz za zachowania innych ludzi ale odpowiadasz za to, jak się zachowasz w odpowiedzi na ich zachowania…”. O rodzajach agresji i jej przyczynach mówiła kpt. Dominika Strzebońska – Typkiewicz.  Psycholog krakowskiego aresztu przedstawiła konkretne techniki rozmowy z agresywnym petentem, które mają zapobiegać eskalacji wrogich zachowań. Ponieważ długotrwała praca w warunkach stresu i napięcia może prowadzić do obniżenia odporności, powstawania chorób oraz sprzyja wypaleniu zawodowemu, urzędnicy dowiedzieli się jak rozładowywać napięcie i stres wynikający z codziennej pracy oraz mogli wypróbować proste techniki relaksacyjne sprzyjające utrzymaniu dobrego zdrowia.

Art. 226 § 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jednym z elementów szkolenia były także zagadnienia prawne. Urzędnicy dowiedzieli się jakiej ochronie prawnej podlegają ze względu na wykonywany zawód oraz omówiono najczęściej występujące przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym.

Uciekaj … chowaj się … walcz … to trzy rodzaj możliwych zachowań w sytuacji zagrożenia. Podczas szkolenia zaprezentowana została symulacja sytuacji active shooter – wtargnięcie do urzędu napastnika z bronią lub nożem – oraz najczęstsze błędy jakie popełniane są w sytuacji bycia zakładnikiem lub w sytuacjach zagrożenia życia ze strony agresora. O tym jak ustawić biurko i komputer aby w razie napaści oddzielały nas od agresora oraz jak wykorzystać do obrony np. krzesło mówili funkcjonariusze z Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Ratownicy medyczni z GISW przeprowadzili także szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dlaczego my?

Służba Więzienna jest jedyną formacją, która na tak dużą skalę zajmuje się trudnym podopiecznym. W zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa ponad 73 tysiące osadzonych. Uzależnienia, deficyty psychologiczne oraz agresja to tylko niektóre z problemów osób pozbawionych wolności. Sama sytuacja izolacji, pozbawienia swobodnego kontaktu ze światem zewnętrznym sprzyja występowaniu negatywnych, wrogich, roszczeniowych postaw. Funkcjonariusze Służby Więziennej codziennie mają do czynienia z agresją słowną, fizyczną, pośrednią czy autoagresją ze strony osadzonych. Ponieważ z trudnym klientem, coraz częściej, zmagają się także przedstawiciele innych instytucji postanowiliśmy podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Plany na przyszłość

Pracownicy magistratu przyznają, że coraz częściej spotykają się z agresywnymi zachowaniami ze strony petentów. Najczęściej jest to agresja słowna lub rzucanie przedmiotami. Z uwagi na duże zainteresowanie oraz walor praktyczny szkolenia niewykluczona jest dalsza współpraca pomiędzy krakowską Służbą Więzienną a Urzędem Miasta Krakowa w zakresie szkolenia urzędników.

Tekst i zdjęcia: por. Anna Czajczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej