10 skazanych kobiet z zakładu karnego w Krakowie Nowej Hucie wzięło udział w projekcie artystycznym realizowanym przez doktorantkę Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W piątek (19.01) odbył się uroczysty wernisaż, na którym zaprezentowano 100 szkicowników wykonanych w ramach projektu przez artystów, doktorantów, studentów oraz osadzone z krakowskiego więzienia.

Projekt artystyczno - badawczy

Przez 3 m-ce skazane z zakładu karnego w Krakowie Nowej Hucie uczestniczyły  w projekcie inspirowanym obrazem amerykańskiego malarza Andrew Wyeth’a. Pod okiem doktorantki krakowskiej ASP – Izabeli Bieli brały udział w zajęcia plastycznych z wykorzystaniem elementów arteterapii. Był to czas kreacji artystycznej ale także czas poznawania siebie. Zajęcia plastyczne umożliwiają ekspresję emocji, dają możliwość odreagowania. Za pomocą linii, figur, kolorów można opowiedzieć swoją historię, podzielić się lękiem, wykrzyczeć złość. Warsztaty plastyczne są także formą spędzania czasu wolnego, pozwalają przełamać monotonię, zmuszają do myślenia, większej aktywności. Dzięki nim, choć na chwilę można zapomnieć o miejscu w którym się przebywa, o bliskich którzy czekają na wolności. To także nauka umiejętności działania w grupie i współpracy. Efektem finalnym, kilkutygodniowych zmagań były szkicowniki, które można było zobaczyć na piątkowym wernisażu.

Arteterapia za murami

Podczas wernisażu odbył się również panel wykładowy poświęcony twórczości amerykańskiego malarza, który otworzył JM Rektor prof. Stanisław Tabisz. Por. Anna Czajczyk z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, w swoim wystąpieniu przybliżyła sytuację kobiet odbywających karę pozbawienia wolności oraz znaczenie arteterapii w oddziaływania penitencjarnych.  Jak mówiła porucznik „ …działania artystycznie nie zastąpią oddziaływań readaptacyjnych i resocjalizacyjnych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę Służby Więziennej ale z powodzeniem mogą stanowić ich uzupełnienie czy dopełnienie… „. W wernisażu udział wziął m.in. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie – płk Włodzimierz Więckowski oraz Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie - Bryant Whitfield'a

Razem na rzecz zmiany

Jest to kolejny projekt artystyczny realizowany w jednostce penitencjarnej okręgu krakowskiego. Zgodnie z art. 38 kkw. w wykonywaniu kar, realizacji szeroko pojętych oddziaływaniach korekcyjnych mogą współdziałać stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje. Projekt badawczo – artystyczny Izabeli Bieli jest przykładem zaangażowania instytucji zewnętrznych w oddziaływania resocjalizacyjne. Szeroko pojęta aktywność artystyczna ma na celu nie tylko rozwijanie umiejętności i talentów czy konstruktywne spędzanie czasu ale nastawiona jest na modyfikacje poznawcze i emocjonalno – motywacyjne, to jest zmiany w zakresie myślenia i odczuwania, które wpływają na modyfikację przekonań i sądów o rzeczywistości i w rezultacie na zmianę zachowania.

 

zdjęcia: zasoby ASP w Krakowie

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej