Wiedzę o tym jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów kuratorom zawodowym przekazali funkcjonariusze łódzkiej Służby Więziennej

Służba Więzienna jest jedyną formacją, która na tak dużą skalę i w tak długim okresie czasu zajmuje się „trudnym petentem”. Osobami skazanymi za popełnienie najcięższych przestępstw na wieloletnie kary pozbawienia wolności, w tym również na kary 25 lat i dożywotniego pozbawienia wolności, a także ukaranymi i tymczasowo aresztowanymi.

Nasi funkcjonariusze i pracownicy posiadają wiedzę teoretyczną, wykształcone przez lata metody działania, a przede wszystkim wieloletnią praktykę w  pracy z trudnym „klientem”. Osobami roszczeniowymi okazującymi często werbalną i niewerbalną agresję wobec przełożonych oraz współosadzonych. Jako wyspecjalizowana służba potrafimy radzić sobie tymi problemami i idącymi z nimi w parze zagrożeniami.

Posiadaną wiedzą i doświadczeniem podzieliliśmy się z kuratorami zawodowymi ds. karnych, którzy również z uwagi na wykonywane zadania, zajmują się pracą z trudnym podopiecznym, a z którymi Służba Więzienna współpracuje na co dzień, chociażby w ramach rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w Łodzi. Adresatami szkolenia są kuratorzy reprezentujących sądy z okręgów sądowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu. W sumie w szkoleniach weźmie udział 100 osób.

 

Cel szkoleń jest przekazanie, a tym samym uzyskanie przez przedstawicieli tej grupy zawodowej. wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu postępowania z petentem agresywnym i roszczeniowym. Szkolenia składały się z dwóch modułów. W pierwszej część szkolenie, prowadzone przez psychologa, obejmowało zagadnienia dotyczące umiejętności rozładowywania napięć i stresu wynikającego z kontaktu z agresywnym i roszczeniowym petentem. W drugiej części, szkolenie prowadzone przez funkcjonariuszy GISW i działów ochrony, obejmowało technik obrony przed agresją petenta w trakcie wykonywania czynności służbowych. Szkolenia zrealizowano w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi, odbywać się będą również w Zakładzie Karnym w Sieradzu i Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim.

Więcej o kampanii

Galeria zdjęć

kpt. Jakub Białkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej