W dniu 14 czerwca 2024 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn.: „Wybrane problemy współczesnej penitencjarystyki w świetle nowelizacji k.k., k.k.w. i Ustawy o Służbie Więziennej z 2022 r.”.

Pod honorowym patronatem Wiceminister Sprawiedliwości Pani Marii Ejchart i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. dr. Andrzeja Pecki, odbyła się w Łodzi w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn.: „Wybrane problemy współczesnej penitencjarystyki w świetle nowelizacji k.k., k.k.w. i Ustawy o Służbie Więziennej z 2022 r.”

Oprócz Patronów w konferencji uczestniczyli przedstawiciele służby sądowniczej na czele z Panią SSO w Łodzi Elżbietą Jaworską i SSO we Włocławku Panią Anną Knapczyńską, oraz służby kuratorskiej: Kurator Okręgową Sądu Okręgowego w Łodzi Panią Grażyną Rybnicką, Panią Katarzyną Dalkiewicz Kurator Okręgową Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim i Panią Marzeną Depińską Kurator Okręgową Sądu Okręgowego w Sieradzu, przedstawiciele świata nauki i zaprzyjaźnionych służb mundurowych, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, nasi przyjaciele z Centrum Służby Rodzinie, studenci ze Studenckiego Koła Penitencjarnego a także dyrektorzy i funkcjonariusze z jednostek podległych OISW w Łodzi.

 

Na początku konferencji, minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego funkcjonariusza Służby Więziennej  kpr. Marcina Mizia – funkcjonariusza Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju, który w dniu 12 czerwca br. zmarł w wyniku pobicia do którego doszło 9 czerwca br.

 

Celem konferencji było wypracowanie racjonalnego i nowoczesnego modelu wykonywania kary pozbawienia wolności, dyskutowano o problemach współczesnego więziennictwa a także, formach oddziaływań na osadzonych a także o zaistniałych zmianach w strukturze Służby Więziennej wynikających z nowelizacji przepisów Kodeksu karnego, Kodeksy karnego wykonawczego oraz Ustawy o Służbie Więziennej z 2022 r.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi od lat współpracuje z Katedrą Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a z Kołem Naukowym praktycznie od pierwszych dni jego istnienia. Staramy się wspierać Koło w obszarach naszego funkcjonowania. Z przyjemnością gościmy studentów w murach naszych jednostek penitencjarnych, nasi funkcjonariusze chętnie wspomagają Państwa, przekazując posiadaną wiedzę, na temat wszelakich problemów penitencjarnych, z którymi stykamy się każdego dnia.

Serdecznie dziękujemy Pani dr hab. Aldonie Nawój-Śleszyński, prof. UŁ Kierownik Katedry Prawa
Karnego Wykonawczego WPiA UŁ i Prezes Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego za pomoc w organizacji konferencji.

 

GALERIA

tekst: mjr Piotr Sokołowski

zdjęcia: plut. Adrian Kuśmierczyk

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej