„Dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń o wolność i niepodległość stanowi się, co następuje: Dzień 11 listopada jest uroczystym Narodowym Świętem Niepodległości”

11 listopada to święto, które co roku uroczyście obchodzone jest w całej Polsce. 5 lutego 1989 r., w trakcie obrad Okrągłego Stołu, Sejm PRL przyjął ustawę o ustanowieniu 11 listopada Narodowym Świętem Niepodległości. Władze II RP ustanawiając Święto niepodległości chciały w ten sposób upamiętnić objęcie władzy w Warszawie przez Józefa Piłsudskiego. 10 listopada 1918 roku Piłsudski powrócił do Polski, a następnego dnia odebrał naczelne dowództwo od Rady Regencyjnej nad podległym jej Wojskiem Polskim. Święto suwerennej Ojczyzny przypomina ważny moment dziejowy, w którym Polska po 123 latach niewoli i rozbiorów, nieobecności na mapach politycznych Europy odzyskała niepodległość. Dziś Oddajemy hołd pamięci polskim żołnierzom, dowódcom wojsk, politykom i wszystkim tym, których działanie służyło oddaniu sprawie Ojczyzny. Biało-czerwona flaga widniejąca dzisiaj w całym kraju jest symbolem siły naszego narodu, odpowiedzialności za losy Polski i Polaków, ale także godnym dowodem niezłomności, wytrwałości i jedności.

Służba Więzienna w hołdzie pamięci

W lubelskich obchodach 105. rocznicy Odzyskania Niepodległości Służbę Więzienną reprezentował płk Piotr Burak Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, a także ppłk Jarosław Pawlik z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie. Wśród zgromadzonych na placu pododdziałów nie zabrakło Pocztu Sztandarowego i Kompanii Honorowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie pod dowództwem por. Artura Solarskiego.

Obchody rozpoczęło uroczystą Sesją Rady Miasta Lublin w Trybunale Koronnym. W Archikatedrze Lubelskiej z udziałem pocztów sztandarowych została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny.

W dalszej części uroczystości w asyście orkiestry wojskowej i kompanii honorowych uczestnicy przemaszerowali na Plac Litewski, gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym: złożenie meldunku dowódcy uroczystości, powitanie kompanii honorowych, odegranie hymnu narodowego i podniesienie flagi państwowej na maszt.

Po wystąpieniu Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki nastąpiło wręczenie odznaczeń.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej złoty medal za zasługi dla obronności kraju otrzymał ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z kolei medalem wojewody lubelskiego uhonorowana została sekcja komunikacji społecznej 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.

Następnie zgromadzone na Placu Litewskim delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości zakończyła defilada kompani honorowych.

tekst i foto: mjr Łukasz Bielak
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej