Jesteśmy dumni z tego, iż kilka lat wcześniej, niż inne formacje mundurowe nie mieliśmy wątpliwości związanych z potrzebą i wartością oficjalnego przyjęcia kobiet w swoje szeregi.

W strukturach organizacyjnych Służby Więziennej kobiety realizują się  na wszystkich stanowiskach. Od najwyższych szczebli kierowniczych, przez działy administracyjne, po stanowiska ściśle związane z pracą w stałym i bezpośrednim kontaktem z osobami pozbawionymi wolności. We wszystkich jednostkach okręgu lubelskiego służbę pełni 444 funkcjonariuszek, a 115 pań wykonuje swoje obowiązki na stanowiskach cywilnych.

Warto podklerślić, iż osobą sprawującą aktualnie nadzór nad Służbą Więzienną jest Wiceministra Sprawiedliwości Pani Maria Ejchart. Natomiast ppłk Renata Niziołek została powołana na stanowisko zastępcy Dyrektora Generalnego Slużby Więziennej, stając się tym samym pierwszą kobietą na tym stanowisku. Pierwszy kwartał bieżącego roku nie dobiegł jeszcze końca, ale wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z Rokiem Kobiet w Służbie Więziennej.

Bez wątpienia,  Panie są w naszej formacji niezbędne. Z wielu powodów. Róznorodnośc płciowa w każdym personelu przynosi poszerzenie perspektyw podejścia do zarządzania środowiskiem pracy, wyboru rodzaju oddziaływań i sposobu pracy z osadzonymi. Kobiety niejednokrotnie wykazują się w większą, niż mężczyźni skutecznością w nawiązywaniu relacji, oferowanu wsparcia emocjonalnego, co w bardzo konkrenty sposób przyczynia się do poprawy poczucia komfortu i bezpieczeństwa pracy.

Z okazji Dnia Kobiet, życzymy wszystkim Paniom nieustającej siły, odwagi i determinacji w dążeniu do swoich marzeń. Niech każdy dzień będzie pełen szacunku dla Waszych wysiłków, poczucia równości i wsparcia dla Waszych talentów i osiągnięć.

tekst i ilustracja: mjr Łukasz Pruchniak

zdjęcia: Rzecznicy prasowi jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej