W sobotę 25 listopada br. w  sali błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W imieniu funkcjonariuszy okręgu lubelskiego Medal 65- Lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża odebrał płk Piotr Burak Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie oraz płk Anna Ausz Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie.

W 1972 r. Polski Czerwony Krzyż doceniając zasługi honorowych dawców krwi ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które niezmiennie obchodzone są w ostatnim tygodniu listopada w dniach 22 – 26 listopada. Początki honorowego krwiodawstwa sięgają 1958 r. To wtedy Polski Czerwony Krzyż podjął pierwsze działania na rzecz propagowania tej wspaniałej idei. W tych dniach zwracamy się życzliwą myślą ku wszystkim wspaniałym ludziom, którzy bezinteresownie przekazują cząstkę siebie osobom potrzebującym. Towarzyszą im liczne uroczystości związane z nadawaniem odznaczeń Honorowego Dawcy Krwi.

Krew najcenniejszy dar życia

Krwiodawcy w Naszych szeregach to Nasza Duma, jak sami mówią krew oddają nie dla zasług czy odznaczeń, ale z potrzeby serca.25 listopada Lublinie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. Zasłużonym wręczono krzyże zasługi oraz odznaki resortowe Ministra Zdrowia. Medale 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK przyznane instytucjom inicjującym i wspierającym idee krwiodawstwa odebrali płk Piotr Burak Dyrektor Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie oraz płk Anna Ausz Dyrektor Areszt Śledczy w Lublinie. W wydarzeniu wziął udział także por. Artur Krysa wieloletni krwiodawca z AŚ w Lublinie.

OISW w Lublinie wspiera promocję honorowego krwiodawstwa min. poprzez indywidualne zachęcanie kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników do donacji, tylko w samym 2023 r funkcjonariusze i pracownicy na terenie jednostek podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie oddali ok. 400 litrów krwi.

Składamy wielkie gratulacje i podziękowania za bezcenny dar serca!

Misja Służby Więziennej, którą jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa społeczeństwu, poprzez praworządne i humanitarne wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz resocjalizację skazanych jest zbieżna z podstawową misja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca polegająca na zapobieganiu i łagodzeniu cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Oddawanie krwi i składników osocza jest mocno rozpowszechnione w całej Służbie Więziennej, stąd też nasza stała gotowość do pozytywnej odpowiedzi na wszelkie tego typu inicjatywy. Zawsze jesteśmy chętni do niesienia pomocy, sami też organizujemy wiele przedsięwzięć charytatywnych, ale też odpowiadamy na zewnętrzne inicjatywy. Wierzymy, że taka postawa przyczyni się do zwiększenia poziomu świadomości potrzeby integrowania się wokół szczytnej idei oddawania krwi, do czego serdecznie zapraszam

Chcesz oddać krew? Potrzeba niewiele - dowód osobisty, dobre samopoczucie, a przede wszystkim chęci. Honorowym dawcą krwi może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat. Na stronie RCKiK w Lublinie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wymogów, które powinien spełniać potencjalny donator, opis przygotowania oraz przebiegu procesu oddawania krwi i lista placówek, gdzie można ją oddać. Serdecznie zapraszamy.

 

opracowanie: mjr Edyta Radczuk, por. Artur Krysa

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej