Dzień Psychologa to wyjątkowa okazja na docenienie trudu naszych Koleżanek i Kolegów, Na wyrażenie wdzięczności za ich wkład w poprawę zdrowia psychicznego całego społeczeństwa.

Rola psychologa w warunkach izolacji więziennej

Psychologowie stanowią integralną część zespołu penitencjarnego. Diagnoza, interwencja psychologiczna, psychoedukacja i terapia – to główne obszary ich działalności. Obecność tych osób w zakładach karnych i aresztach śledczych jest kluczowa już w chwili przekroczenia przez osadzonego bramy każdej z jednostek penitencjarnych. W warunkach naszej Służby najtrudniejszym ich zadaniem jest bycie dla osadzonych rodzajem przewodnika, umożliwiającego bezpieczne przejście przez meandry nastrojów i umysłów, niejednokrotnie przynoszącego ulgę w najtrudniejszych życiowych momentach, pomagającego odkryć nowe perspektywy.

Dzień Psychologa- wyjątkowe święto

Obchodzony 21 lutego Dzień Psychologa jest właściwym czasem na wyrażenie wdzięczności i uznania dla tych, którzy dedykują swoje życie zawodowe wspieraniu innych w radzeniu sobie z emocjonalnymi trudnościami. Psycholodzy odgrywają niezwykle istotną i wciąż niedostatecznie docenianą rolę w społeczeństwie, pomagając ludziom zrozumieć siebie, radzić sobie ze stresem, czy prowadzić zdrowe relacje interpersonalne.

Z okazji Państwa Święta, pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za trud, empatię i profesjonalizm, którymi codziennie obdarzacie otoczenie. Życzymy niesłabnącej dumy, poczucia satysfakcji z pomocy udzielanej innym oraz dni obfitujących w radość i uznanie. Wielu inspiracji do dalszego rozwoju oraz pozyskanych dzięki Państwa pracy chwil pełnych spokoju i równowagi.

Dziękujemy za Państwa nieocenioną pracę!

tekst i ilustracja: mjr Łukasz Pruchniak

zdjęcia: Rzecznicy prasowi jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej