W Zakładzie Karnym w Chełmie odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora jednostki.

Z dniem 1 marca  br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Cyprian Bas na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie ppłk. Andrzeja Weremko powołał mjr. Dariusza Stafijowskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie.

Dariusz Stafijowski został przyjęty do służby 1 października 2004 r. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie. Nabywał doświadczenie na stanowiskach młodszego inspektora oraz inspektora w dziale finansowym. 1 kwietnia 2009 r. objął stanowisko głównego księgowego. Od 1 lipca 2020 pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.  Szkołę Oficerską Służby Więziennej ukończył w 2006 r. Legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim z zakresu ekonomii.

 

Tekst: kpt. Edyta Radczuk,

Zdjęcia kpt. Łukasz Bielak 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej