1 marca, złożeniem kwiatów przy Mogile – Pomniku Zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954, rozpoczęły się w Lublinie uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Projekt złożonej w 2010 r. na ręce marszałka Sejmu ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, jako święta państwowego, które obchodzone jest w dniu 1 marca każdego roku, głosił m.in., iż ustanowienie święta „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (...). Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.

Komitet organizacyjny uroczystości w celu podkreślenia szczególnej rangi wydarzenia przygotował na tę okoliczność szereg wydarzeń, takich jak: premierowe otwarcie wystawy elementarnej IPN pt. Podziemie niepodległościowe na Lubelszczyźnie po 1944 r., Apel Pamięci oraz złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary więzienia na Zamku Lubelskim oraz pod Pomnikiem „Zaporczyków”, wykład „Żołnierze Wyklęci”, koncert patriotyczny zespołu Feniks w Sanktuarium Świętej Rodziny przy ul. Jana Pawła II, czy ciekawa inicjatywa zaproponowana przez Liceum Ogólnokształcące  im. mjr. Hieronima Dekutowskiego, polegająca na uruchomieniu trasy historycznej, aktywnej w aplikacji ActionTrack pt. Miejsca Pamięci Zaporczyków w Lublinie.

W uroczystościach udział wzięło wielu znamienitych gości, na czele z Wojewodą Lubelskim- Krzysztofem Komorskim, Marszałkiem Województwa Lubelskiego- Jarosławem Stawiarskim, Prezydentem Miasta Lublin- dr. Krzysztofem Żukiem i Dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie- dr. Robertem Derwendą.

Podczas uświetnienia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” naszą formację, w imieniu Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie, płk. Piotra Burak reprezentowali: kpt. Tomasz Sowa- specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie wraz z ppłk. Jarosławem Pawlikiem- z z-cą Dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie.

Cześć i Chwała Bohaterom!

opracowanie: mjr Łukasz Pruchniak

zdjęcia: por. Sebastian Kurowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej