„Z ojców naszych hasłem starym "Bóg, Ojczyzna" idziesz w bój, z sercem pełnym jasnej wiary młodzież, polskiej ziemi sól!”. Służba Więzienna uczciła 79 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Nie zapominamy o naszej historii

Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego w Lublinie i zależnego od woli Stalina) w roli gospodarza (jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej).

Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło szacunkowo od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców. Powstanie Warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski.

Tuż przed wybuchem Powstania, pomiędzy 20 a 29 lipca 1944 roku na terenie Lubelszczyzny miała miejsce tzw. akcja „Burza”. W jej ramach około 20 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich zaciekle atakowało wycofujące się niemieckie oddziały, powodując bardzo dotkliwe straty.

Od 2010 r. 1 sierpnia jest świętem państwowym. Z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego Sejm w 2009 r. uchwalił ustawę ustanawiającą ten dzień Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego. „– czytamy w preambule ustawy.

 

„Miłość istnieje zawsze”. Czcimy Pamięć Bohaterów!

Oficjalne uroczystości 79. Rocznicy Powstania Warszawskiego z udziałem parlamentarzystów, władz samorządowych, wojewódzkich oraz delegacji instytucji i organizacji kombatanckich rozpoczęły się w Lublinie o godz. 16.15 złożeniem kwiatów pod tablicą pamięci ppłk. Jana Kucharczaka ps. „Kazimierz”, który  był współautorem planu akcji „Burza” na Lubelszczyźnie.

O godz. 17.00 na Placu Litewskim, przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza rozbrzmiały dźwięki syren.  Następnie odegrano hymn narodowy RP po którym głos zabrali m.in.: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz Dyrektor IPN w Lublinie dr  Robert Derewenda. Odczytano również list Ministra Edukacji i Nauki. Następnie delegacje złożyły wieńce na płycie Pomnika Nieznanego Żołnierza.

Obchody zakończyła Msza Św. w intencji Powstańców Warszawskich oraz uczestników Akcji „Burza” poległych, zmarłych i żyjących z udziałem pocztów sztandarowych w kościele cywilno-wojskowym w Lublinie.

Zwieńczeniem obchodów był koncert na Placu Litewskim „Zaśpiewajmy razem w hołdzie Powstańcom Warszawskim” z udziałem lubelskich artystów i solistów scen lubelskich  połączony ze wspólnym śpiewaniem piosenek powstańczych, a także prezentacja wystawy elementarnej IPN „Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę”.

Oddając należny hołd bohaterom w tych ważnych wydarzeniach nie mogło zabraknąć naszej formacji. Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk. Piotra Buraka reprezentował mjr Tomasz Goliński z Aresztu Śledczego w Lublinie oraz Poczet Sztandarowy OISW w Lublinie.

 

opracowanie: mjr Edyta Radczuk;

zdjęcia: Lubelski Urząd Wojewódzki. 

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej