W dniu 11 marca 2024 roku w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie odbyło się spotkanie członków Okręgowej Rady ds. Sportu i Turystyki, składającej się z przedstawicieli jednostek okręgu lubelskiego.

Przedmiotem spotkania było omówienie działalności sportowej i rekreacyjnej w ubiegłym roku, stworzenie harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych okręgu lubelskiego na rok 2024, a także omówienie bieżących spraw.

Najważniejszym momentem było  wręczenie przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie, płk. Piotra Burak wyróżnienia dla "Sportowca Roku 2023" oraz "Animatora Sportu Roku 2023".

Tytuł Sportowca Roku przypadł tym razem mł. chor. Tomaszowi Janiszewskiemu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu i godne reprezentowanie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie w zawodach sportowych w 2023 roku.

Animatorem Sportu 2023 r. uznany został  mł. chor. Marcin Wojtiuk. Zadecydowala o tym działalność na rzecz promowania i upowszechniania aktywności fizycznej i sportu wśród funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz wzorowa organizacja imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym w 2023 r.

Najwyższe wyrazy uznania kierujemy dla laureatów i wszystkich osób, które w czynny sposób przyczyniają się do promowania sportu i aktywności fizycznej.

zdjęcia: mjr Edyta Radczuk 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej