20 czerwca br.w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie odbyło się spotkanie interdyscyplinarne pn. Pomoc postpenitencjarna w wielowymiarowym aspekcie realizacji świadczeń pomocowych

W spotkaniu uczestniczyli: dr Marcin Romanowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Jakub Tietz Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości, Marta Pulkowska p.o Naczelnika Wydziału Pomocy Postpenitencjarnej oraz obsługi naboru wniosków w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości, płk Krzysztof Stefanowski Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, ppłk Grzegorz Futyma Dyrektor Biura Penitencjarnego CZSW wraz z podległymi funkcjonariuszami, ppłk Cyprian Bas Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie wraz z zastępcą, kierownictwem jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego i funkcjonariuszami, pracodawcy uczestniczący w programie „Praca dla więźniów”, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz programu pomocy postpenitencjarnej Fundusz Sprawiedliwości.

Główne punkty spotkania to: rozwój współpracy w ramach programu Praca dla więźniów”, readaptacja skazanych przez pracę z perspektywy organizacji pozarządowych i wymiana doświadczeń w zakresie zatrudnienia skazanych.

Kierownictwo Służby Więziennej przedstawiło współpracę naszej formacji z przedsiębiorcami zatrudniającymi skazanych, z uwzględnieniem aktualnego stanu zatrudnienia i osiąganych wskaźników statystycznych. Podkreślono istotną rolę zatrudnienia skazanych w procesie readaptacji, z głównym ukierunkowaniem na odpłatną formę przy kierowaniu do pracy zewnętrznej. Aktualnie średnia liczba zatrudnionych odpłatnie we wszystkich jednostkach penitencjarnych w Polsce w 2022 roku wynosi 17219 skazanych i ukaranych, zaś na koniec maja bieżącego roku osiągnięto wskaźnik powszechności zatrudnienia w populacji kwalifikujących się do pracy na poziomie 88,15% i jest on najwyższy od początku realizacji programu „Praca dla więźniów”.

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości omówili wydatkowanie środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości w aspekcie pomocy postpenitencjarnej.

W części drugiej spotkania dyskutowano o wzmocnieniu systemu przywracania byłych więźniów do społeczeństwa oraz ograniczaniu recydywy przez pracę.

 

opracowanie: kpt. Edyta Radczuk, 

zdjęcia: kpt. Rafał Paczos 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej