Niemalże 280 osadzonych z jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego 1 września rozpoczyna naukę za więziennymi murami. Pracę ze słuchaczami prowadzić będzie łącznie 29 nauczycieli.

Przy 2 z 10 jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego działają Centra Kształcenia Ustawicznego .Przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim funkcjonuje od 2009 roku zaś przy Zakładzie Karnym we Włodawie od 2012 roku.

W perspektywie przyszłego opuszczenia murów zakładu karnego nauka i wiedza są nieocenione, jeżeli chodzi o dalsze życie i readaptację w środowisku społecznym. Osadzeni po ukończeniu nauki mają również możliwość podjęcia zatrudnienia już na etapie odbywania kary.

Zakład Karny Opole Lubelskie

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim kształcące osadzonych funkcjonuje od 2009 roku. 1 września 149 osadzonych rozpoczyna tam naukę. Nauczanie realizowane jest w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych semestr III i semestr VI (2 klasy) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (5 klas). W roku szkolnym 2022/2023 będą odbywały się następujące kursy kwalifikacyjne: krawiec. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych - semestr III, kucharz. Przygotowanie i wydawanie dań - semestr III, monter. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie - semestr III oraz kucharz. Przygotowanie i wydawanie dań - semestr I i monter. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych w budownictwie - semestr I. Pracę ze słuchaczami prowadzić będzie grono nauczycielskie składające się z 15 nauczycieli i Dyrektora CKU.

Zakład Karny we Włodawie

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włodawie kształcące osadzonych funkcjonuje od września 2012 roku. CKU kultywuje tradycję Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Mechanicznego dla Pracujących istniejących w zakładzie od 1979r. Głównym celem Centrum jest kształcenie i organizowanie kształcenia praktycznego dla osób skazanych. Ważnym elementem kształcenia zawodowego jest realizacja zajęć praktycznych. Celem takich zajęć jest opanowanie przez skazanych – słuchaczy kursu niezbędnych umiejętności zawodowych, które obok wiedzy teoretycznej pozwolą na podjęcie pracy w nauczanym zawodzie. Poprzez naukę skazani zdobywają wiedzę, rozwijają swoje umiejętności i podnoszą kwalifikacje zawodowe co ułatwia późniejsze funkcjonowanie poza murami więzienia. Nowy rok szkolny 2022/2023 w CKU przy tej jednostce rozpocznie 127 osadzonych, którzy będą się uczyć w liceum ogólnokształcącym oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych kształcących w zawodzie betoniarz-zbrojarz (2 klasy) i stolarz (2 klasy). Pracę ze słuchaczami prowadzić będzie grono nauczycielskie składające się z 14 nauczycieli, Dyrektora CKU oraz sekretarza szkoły.

Wspólna praca kadry pedagogicznej w Centrach Kształcenia Ustawicznego oraz kadry jednostek umożliwi osadzonym zdobycie i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, a tym samym pozwali zwiększyć szansę na znalezienie zatrudnienia po wyjściu na wolność.

Nasza statystyka 2021/2022

  • CKU we Włodawie:rok szkolny ukończyło 91 uczniów, w tym: szkoła podstawowa 16 os., kwalifikacyjne kursy zawodowe: 75 (betoniarz zbrojarz 34 os i stolarz 41 os.). Dodatkowo odbyła się matura poprawkowa, którą zdało 3 osadzonych.
  • CKU w Opolu Lubelskim:rok szkolny ukończyło 96 uczniów, w tym: liceum ogólnokształcące 28 os., kwalifikacyjne kursy zawodowe: 68 (krawiec 19 os, kucharz 21 os. i monter 28 os.).

 

opracowanie: kpt. Edyta Radczuk  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej