W sobotę 26 listopada w  sali błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Nasi funkcjonariusze odebrali odznaczenia Honorowych Dawców Krwi-Zasłużonych dla Zdrowia Narodu.

W 1972 r. Polski Czerwony Krzyż doceniając zasługi honorowych dawców krwi ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które niezmiennie obchodzone są w ostatnim tygodniu listopada w dniach 22 – 26 listopada. Początki honorowego krwiodawstwa sięgają 1958 r. To wtedy Polski Czerwony Krzyż podjął pierwsze działania na rzecz propagowania tej wspaniałej idei. W tych dniach zwracamy się życzliwą myślą ku wszystkim wspaniałym ludziom, którzy bezinteresownie przekazują cząstkę siebie osobom potrzebującym. Towarzyszą im liczne uroczystości związane z nadawaniem odznaczeń Honorowego Dawcy Krwi.

W darze serca

26 listopada podczas obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa  w Lublinie z rąk Wicewojewody Lubelskiego Pana Bolesława Gzika nasi funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Lublinie i Zakładu Karnego w Chełmie otrzymali odznaczenia Honorowych Dawców Krwi-Zasłużonych dla Zdrowia Narodu. Wydarzenie poprzedziło złożenie wieńców pod Pomnikiem Honorowych Krwiodawców PCK w Lublinie.

Składamy wielkie gratulacje i podziękowania za bezcenny dar serca!

Oddawanie krwi i składników osocza jest mocno rozpowszechnione w całej Służbie Więziennej, stąd też nasza stała gotowość do pozytywnej odpowiedzi na wszelkie tego typu inicjatywy. Zawsze jesteśmy chętni do niesienia pomocy, sami też organizujemy wiele przedsięwzięć charytatywnych, ale też odpowiadamy na zewnętrzne inicjatywy. Wierzymy, że taka postawa przyczyni się do zwiększenia poziomu świadomości potrzeby integrowania się wokół szczytnej idei oddawania krwi, do czego serdecznie zapraszamy.

Przy lubelskiej jednostce penitencjarnej od 2017 r. działa Klub Honorowych Dawców Krwi PCK.  Na swoim koncie ma kilka samodzielnie przeprowadzonych zbiórek krwi, a także udział w akcjach organizowanych na terenie Lublina. Ideą, jaka przyświecała utworzeniu klubu, było dbanie o dobre imię Służby Więziennej, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku w opinii społecznej, propagowanie idei krwiodawstwa w służbie i poza nią, jak również skonsolidowanie niezrzeszonych funkcjonariuszy honorowo oddających krew.

 

Chcesz oddać krew? Potrzeba niewiele - dowód osobisty, dobre samopoczucie, a przede wszystkim chęci. Honorowym dawcą krwi może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat. Na stronie RCKiK w Lublinie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wymogów, które powinien spełniać potencjalny donator, opis przygotowania oraz przebiegu procesu oddawania krwi i lista placówek, gdzie można ją oddać. Serdecznie zapraszamy. 

 

opracowanie: kpt. Edyta Radczuk;

 zdjęcia: sierz. sztab. Mariusz Krawiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej