Z dniem 11 listopada 2022 r w okręgu lubelskim awans na wyższe stopnie służbowe otrzymało łącznie 333 funkcjonariuszy.

Tradycja wręczenia odznaczeń i aktów nominacji na wyższe stopnie służbowe w listopadzie nie jest przypadkowa i sięga  okresu przedwojennego. W dniu odzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada w 1918 roku, zostały również przejęte przez Polaków więzienia z terenów okupowanych przez Niemców.

W służbie Ojczyźnie

Ogółem w okręgu lubelskim z dniem 11 listopada 2022 roku awansowanych zostało na wyższe stopnie służbowe 333 funkcjonariuszy, w tym w korpusie oficerskim 53, w korpusie chorążych 43, w korpusie podoficerskim 180 funkcjonariuszy oraz w korpusie szeregowych 57 funkcjonariuszy. 

Zawsze na służbie

Służba Więzienna jest ważnym ogniwem w szeroko pojętym systemie bezpieczeństwa państwa polskiego. Nasi funkcjonariusze są świadomi tego faktu. Wiedzą o tym, że wszystkie nasze działania, codzienny trud, zaangażowanie i oddanie wkładane w wypełnianą misję sprawiają, że wzrasta poczucie bezpieczeństwa obywateli. Jednak najważniejsze zadanie Służby Więziennej to resocjalizacja. To niezwykle trudne zadanie budowania takich warunków, które sprzyjały będą skutecznej readaptacji społecznej tych, którzy znaleźli się poza nawiasem życia społecznego. Każdego dnia kadra penitencjarna stara się dotrzeć do problemów osadzonych, ich źródeł oraz pracuje by pokazać alternatywy dla przestępczej drogi życia. W swej pracy funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej są profesjonalni, pomocni, kierują się zasadami indywidualizacji, bezstronnego podejścia i humanitarnego traktowania.

                                             Wszystkim awansowanym składamy gratulacje i najlepsze życzenia. Ku Chwale Ojczyzny!

tekst: kpt. Edyta Radczuk, 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej