25 sierpnia br. w sali konferencyjno-dydaktycznej Aresztu Śledczego w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizowany w latach 2020-2022 z udziałem funkcjonariuszy z jednostek okręgu lubelskiego projekt VOLPRIS.EU.

 

Uczestnicy

Z ramienia Służby Więziennej w spotkaniu uczestniczyli: ppłk Cyprian Bas Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, dyrektorzy podległych jednostek, kierownicy działów penitencjarnych oraz funkcjonariusze zaangażowani w działania projektowe. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie reprezentował ks. Mieczysław Puzewicz oraz dr Katarzyna Lenart-Kłoś, Pani Justyna Orłowska, Zofia Chemperek i  Natalia Wiśniewska. W spotkaniu wzięli również udział wolontariusze.

VOLPRIS

VOLPRIS to partnerstwo ośmiu organizacji z pięciu krajów europejskich. Jest to trzyletni program, obecny w Niemczech, Portugalii, Polsce, Rumunii i Belgii, którego głównym celem jest inwestycja w podniesienie kwalifikacji w zakresie zarządzania wolontariatem w jednostkach penitencjarnych, efektywne wsparcie wolontariuszy oraz rozwijanie ich umiejętności i kompetencji. Efektem przedsięwzięcia jest zbadanie, opracowanie i rozpowszechnienie standardów i dobrych praktyk dotyczących organizacji wolontariatu w systemie sprawiedliwości. Wzajemna wymiana doświadczeń, praktyk i metod na poziomie europejskim przyczyni się do podniesienia świadomości zróżnicowania potrzeb i zrozumienia obszarów wspólnego zainteresowania w pracy na rzecz osób pozbawionych wolności.

Współpraca

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie i Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie w październiku 2020 roku podpisali porozumienie o współpracy, której celem jest podejmowania wspólnych działań w zakresie poszukiwania skutecznych metod i środków oddziaływań na osoby pozbawione wolności, kształtowanie u osadzonych społecznie pożądanych postaw, zapobieganie przestępczości oraz rozwój wolontariatu w jednostkach penitencjarnych m.in. poprzez uczestnictwo funkcjonariuszy SW w realizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatuw Lublinie projekcie VOLPRIS. W ramach zawartego porozumienia o współpracy funkcjonariusze SW brali m.in. udział w międzynarodowych seminariach i szkoleniach dotyczących wolontariatu w jednostkach penitencjarnych, które były realizowane w formie online oraz w formie wyjazdów zagranicznych m.in. do Portugalii i Rumunii.

Efekty

Zdobyte doświadczenia i wiedza w zakresie funkcjonowania wolontariatu w państwach europejskich, poznanie możliwości oraz korzyści, jakie może dawać działalność wolontariuszy w jednostkach penitencjarnych, zaowocowała chęcią dalszej współpracy i zaangażowania się wszystkich jednostek okręgu lubelskiego w kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu. Strony zadeklarowały chęć organizowania spotkań roboczych oraz wspólne ustalanie dalszych działań ukierunkowanych na rozwój działań wolontariackich, adekwatnych do bieżących potrzeb jednostek.

 

opracowanie: mjr Renata Widz, kpt. Edyta Radczuk,

zdjecia: kpt. Beata Fronczek.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej