"W hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego - tym, którzy w obronie bytu państwowego, z bronią w ręku walczyli o wyzwolenie Stolicy, dążyli do odtworzenia instytucji niepodległego Państwa Polskiego”

Odwaga, poświęcenie i walka o Naszą Ojczyznę

W sierpniu 1944 r. (...), tysiące polskich dziewcząt i chłopców, słabo uzbrojonych, z niebywałą odwagą i niebywałą ofiarnością, wbrew ogromnej przewadze wroga, porwały się na próbę wyzwolenia stolicy spod niemieckiej okupacji, dając świadectwo prawdzie, że wolność jest cenniejsza niż życie….”Jerzy Turowicz

Powstanie Warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski i jest niewątpliwie największym zrywem wolnościowym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowany przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza” połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Tuż przed wybuchem Powstania, pomiędzy 20 a 29 lipca 1944 roku na terenie Lubelszczyzny miała miejsce tzw. akcja „Burza”. W jej ramach około 20 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich zaciekle atakowało wycofujące się niemieckie oddziały, powodując bardzo dotkliwe straty.

Powstanie, planowane na kilka dni, upadło po 63 dniach walki. W trakcie tych dni straty polskiego wojska wyniosły: 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych, 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału, masowych mordów i trudnych warunków zginęło od 150 do 200 tysięcy mieszkańców Warszawy.

Od 2010 r. 1 sierpnia jest świętem państwowym. Z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego Sejm w 2009 r. uchwalił ustawę ustanawiającą ten dzień Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego. „– czytamy w preambule ustawy.

Lublin Pamięta!

Oficjalne uroczystości 78. Rocznicy Powstania Warszawskiego z udziałem władz samorządowych, wojewódzkich oraz delegacji instytucji i organizacji kombatanckich rozpoczną się w Lublinie o godz. 16.15 złożeniem kwiatów pod tablicą pamięci ppłk Jana Kucharczaka ps. „Kazimierz” przy ul. Wieniawskiej 12. Ppłk. Kucharczak był współautorem planu akcji „Burza” na Lubelszczyźnie.

Następnie, o godz. 17.00 na Placu Litewskim, zaplanowane zostały wystąpienia okolicznościowe i zapalenie zniczy na płycie Pomnika Nieznanego Żołnierza. O godz. 18 w kościele parafii cywilno-wojskowej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy Al. Racławickich zostanie odprawiona msza św. w intencji powstańców oraz uczestników akcji „Burza”. Zwieńczeniem obchodów będzie koncert na Placu Litewskim „Powstanie Warszawskie - bitwa o Polskę” z udziałem lubelskich artystów połączony ze wspólnym śpiewaniem piosenek powstańczych.

 

op[racowanie: kpt. Edyta Radczuk;

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej