Trzynastka, mundurówka, dodatki za stopień, za staż pracy, wcześniejsza emerytura –to liczne przywileje służby w naszej formacji. Dołącz do nas!

Funkcjonariusze z naszych jednostek prowadzą aktywną kampanię ukierunkowaną na promocję rekrutacji do naszej formacji. Odwiedzamy szkoły, spotykamy się w urzędach pracy, uczestniczymy w Targach Pracy, piknikach lokalnych i spotkaniach tematycznych. Wszędzie tam rozmawiamy z potencjalnymi kandydatami, zapoznajemy z historią formacji oraz stawianymi przed nami zadaniami do realizacji. Wskazujemy korzyści płynące z wstąpienia do Służby Więziennej i szczegółowo omawiamy profity wynikające z faktu bycia funkcjonariuszem.

Potencjalnym kandydatom przekazujemy materiały promocyjne oraz niezbędne informacje dotyczące wymagań stawianych przed przyszłymi kandydatami oraz omawiamy procedurę kwalifikacyjną do pracy w Służbie Więziennej. W ostatnim czasie nasze jednostki licznie odwiedzają także uczniowie i studenci. Dzięki spotkaniom bezpośrednim z naszą doświadczoną kadrą można poznać specyfikę pracy funkcjonariuszy z nieco innej, praktycznej strony.

Funkcjonariuszem Służby Więziennej może zostać osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;

Zalety pracy w naszej formacji:

 • zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej,
 • zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby,
 • atrakcyjne świadczenia socjalne: od zasiłku na zagospodarowanie, poprzez dopłatę do wypoczynku czy zwrot kosztów przejazdu do pracy, aż po ekwiwalent za brak mieszkania i dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu.
 • dodatek za stopień,
 • dodatek służbowy,
 • dodatek z tytułu wysługi lat,
 • nagrody jubileuszowe,
 • możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia,

Wszystko o rekrutacji

WSZYSTKO O REKRUTACJI

Zachęcamy do obserwowania naszych stron:

ZAKŁAD KARNY BIAŁA PODLASKA

ZAKŁAD KARNY CHEŁM

ZAKŁAD KARNY HRUBIESZÓW

ARESZT ŚLEDCZY KRASNYSTAW

ARESZT ŚLEDCZY LUBLIN

ZAKŁAD KARNY OPOLE LUBELSKIE

ARESZT ŚLEDCZY RADOM

ZAKŁAD KARNY WŁODAWA

ZAKŁAD KARNY ZAMOŚĆ

ZAKŁAD KARNY ŻYTKOWICE

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej