W dniu 14 marca 2024 roku płk dr Andrzej Pecka Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał mjr. Tomasza Szewczaka na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku.

Mjr Tomasz Szewczak służbę pełnił dotychczas na stanowisku zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie

Gratulujemy!

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej