Świętujemy 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji. 3 Maja Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej Konstytucji.

Konstytucja 3 Maja stanowi jedną z najważniejszych symboli Niepodległości Polski, jest symbolem naszej tożsamości narodowej i wolności. Stanowiła swoisty dowód na to, że Polska weszła na drogę naprawy ustroju oraz wzmocnienia władzy państwowej. Od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.

Jako świadoma patriotycznie formacja mundurowa, nosząca na swych mundurach najważniejsze symbole narodowe, tradycyjnie przyłączyliśmy się do świętowania z mieszkańcami Olsztyna podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Narodowego 3-go Maja. Uroczystości odbyły się z udziałem delegacji Służby Więziennej okręgu olsztyńskiego na czele z ppłk. Piotrem Rutkiewiczem Dyrektorem Okręgowym SW w Olsztynie w towarzystwie płk. Marka Bartnickiego Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie oraz jego zastępcy mjr. Marka Niewiadomskiego. Delegacji towarzyszył poczet sztandarowy i kompania honorowa Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie pod dowództwem st. chor. Marka Wnukiewicza. 

 

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

PREAMBUŁA

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, (...)Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystości w naszym regionie rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Konkatedralnej Świętego Jakuba na Starym Mieście w Olsztynie. Po jej zakończeniu nastąpił przemarsz ulicami miasta na Plac Konsulatu Polskiego. Pod Kolumną Orła Białego miało miejsce podniesienie flagi państwowej, okolicznościowe przemówienia, apel pamięci, salwa honorowa, złożenie wieńców i wiązanek. Uroczystości na Placu Konsulatu Polskiego zakończyła defilada kompanii honorowych ulicą Warmińską. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, delegacje oraz poczty sztandarowe służb mundurowych, w tym Służby Więziennej, Wojska Polskiego, Policji i Straży Pożarnej oraz mieszkańcy regionu.

 

Zredagowała: mjr Magdalena Socha
Zdjęcia: M.S

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej