Służba Więzienna okręgu olsztyńskiego w hołdzie żołnierzom drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

W centrum Olsztyna, przed pomnikiem Armii Krajowej u zbiegu al. Piłsudskiego z ul. Dąbrowszczaków  – przedstawiciele kombatantów, żołnierzy, służb mundurowych, Straży Miejskiej i Związku Harcerstwa Polskiego oraz władz rządowych i samorządowych, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiwego, uczniowie, mieszkańcy miasta złożyli hołd żołnierzom drugiej konspiracji.

1 marca, Polska obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku. To szczególne święto upamiętnia bohaterów, którzy po II wojnie światowej stanęli z bronią w ręku w obronie niepodległej Rzeczypospolitej, przeciwstawiając się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Pamięć Żołnierzy Wyklętych czcimy nie bez powodyu 1 marca. Tego dnia, w 1951 roku, w więzieniu mokotowskim w Warszawie wykonano wyrok śmierci na dowódcach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

— Żołnierze wyklęci byli niezłomni w obowiązku służenia ojczyźnie. Dziś wszyscy możemy uczyć się od nich miłości do ojczyzny i determinacji w działaniu. Cześć ich pamięci — mówił prezydent Piotr Grzymowicz, który złożył dziś kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej centrum Olsztyna.

Przewodnicząca olsztyńskiego Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” Barbara Gawlicka zaznaczyła, że od lat czcimy pamięć naszych rodaków:

Stowarzyszenie przywołuje pamięć tych, którzy w imię najwyższych wartości oddali życie.

Służbę Więzienną okręgu olsztyńskiego reprezentował ppłk Jarosław Stawski zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie. Towarzyszył mu poczet sztandarowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie.

Po uroczystości ppłk Jarosław Stawski wraz z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie na czele z dr hab. Karolem Sacewiczem Naczelnikiem Delegatury IPN w Olsztynie, złożył wieniec pod tablicą upamiętniającą bohaterów podziemia antykomunistycznego przetrzymywanych i represjonowanych w gmachu aresztu w ubiegłym wieku przez komunistyczny aparat terroru.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu...    
                                                                                                               Początek preambuły Ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych.” 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej