18 maja br. Służba Więzienna okręgu olsztyńskiego poprowadziła wykład w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej.

Wiara sprzymierzeńcem resocjalizacji

Badania naukowe mł. chor. dr. Leszka Mysiewicza dowodzą znaczeniu wiary w procesie resocjalizacji. Wskazują także, na pozytywny wpływ kapelana więziennego we wzbudzaniu duchowości. Sprzyja to, jak wskazywało ponad 400 respondentów badania, radzeniu sobie z trudną sytuacją, jaką jest uwięzienie. W konsekwencji wspiera kształtowanie społecznie pożądanych postaw, co jest naczelnym zadaniem izolacji więziennej. 

Z myślą o przyszłości duszpasterstwa więziennego

Omówieniu powyższych kwestii służyła wizyta w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej i wykład, jaki poprowadzili mjr Magdalena Socha rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie, o. Tadeusz Rzekiecki OMI kapelan ZK Iława oraz mł. chor. Leszek Mysiewicz funkcjonariusz AŚ Olsztyn. Spotkanie z ks. dr hab. Markiem Karczewskim prof. UWM, rektorem WSD, wykładowcami uczelni oraz alumnami seminarium trwało, jak się okazało zbyt krótko. Zainteresowanie tematyką penitencjarną, charakterem pracy w jednostce penitencjarnej, procesem zmian zachodzących w osadzonych było na tyle duże, by rozważać zamysł kolejnych spotkań w przyszłości. Przybliżenie istoty izolacji więziennej, jej znaczenia i skutków, a także przebiegu resocjalizacji oraz oddziaływań penitencjarnych zamierzających do skutecznej readaptacji osób skazanych skutkuje tym, że osoby zainteresowane służbą w naszych szeregach w pełni świadomie będą podejmować takie zadania.

Tekst: mjr Magdalena Socha

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej