24 czerwca uroczyście ogłoszono zakończenie kolejnej inwestycji i otwarcie nowego pawilonu mieszkalnego w Zakładzie Karnym w Barczewie. Pojemność jednostki zwiększy się dzięki temu do 1016 miejsc osadzenia.   

Inauguracja - krok w przyszłość

24 czerwca 2022 roku w Zakładzie Karnym w Barczewie odbyła się uroczystość otwarcia pawilonu zakwaterowania osadzonych, w której udział wzięli m. in.: Michał Woś, Wiceminister Sprawiedliwości, gen. Andrzej Leńczuk, Zastępca  Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Iwona Arent, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Maciejewski, Burmistrz Miasta Barczewo oraz ppłk Wojciech Szczudło, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele świata nauki, m.in. dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego współpracujący z naszą  formacją w zakresie projektu pn. Klinka Penitencjarna. Barczewscy funkcjonariusze gościli również komendantów i dyrektorów zaprzyjaźnionych służb mundurowych i zaprzyjaźnionych instytucji.
Wydarzenie otworzył płk Marek Kulwicki Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie, który przedstawił rys historyczny jednostki penitencjarnej oraz informację na temat przebiegu sfinalizowanej inwestycji. Następnie głos zabrał Minister Michał Woś, który w kontekście nowej inwestycji podkreślał rolę zatrudnienia skazanych w procesie resocjalizacji więźniów. Minister powiedział:

W minionym tygodniu osiagneliśmy rekordowy poziom zatrudnienia osadzonych. 88 proc. Można więc powiedzieć, że prawie każdy, który spełnia warunki, na którego nie nałożone są kary, czy obostrzenia, pracuje. Dzięki pracy osadzonych, z których pensji potrącane są składki na Fundusz Aktywizacji Zawodowej są możliwe kolejne inwestycje.

W dalszej części uroczystości przemawiał także gen. Andrzej Leńczuk oraz ppłk Wojciech Szczudło.

Wszyscy zgodnie podkreślali, że uczestniczą w  bardzo ważnym wydarzeniu. Ważnym nie tylko dla Zakładu Karnego w Barczewie, ale również dla całej Służby Więziennej. Nowy pawilon mieszkalny, w którym zakwaterowanych będzie 254 osadzonych to inwestycja w wysoki standard pomieszczeń, nowoczesny sprzęt i zabezpieczenia techniczno-ochronne.

Mając na uwadze wspólne dobro bezpieczeństwa publicznego i skuteczność resocjalizacji podjęto trud budowy nowego pawilonu mieszkalnego w jednostce organizacyjnej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie. Dla Zakładu Karnego w Barczewie nowy pawilon jest imponującym nowym budynkiem, w którym funkcjonariusze mogą w sposób bezpieczny i komfortowy wykonywać powierzone im zadania.

Nowy pawilon został wybudowany ze środków finansowych zabezpieczonych w ramach Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości oraz budżetu więziennictwa. Budowę zrealizowano w latach 2019-2022. Pawilon mieszkalny jest budynkiem niepodpiwniczonym o trzech kondygnacjach nadziemnych. W budynku znajdują się 63 cele mieszkalne czteroosobowe w tym jedna dla osób niepełnosprawnych, 2 cele izolacyjne, 1 cela zabezpieczająca. Oprócz cel dla osadzonych budynek zawiera  pokoje wychowawców, pokoje psychologów, pomieszczenia wydawania leków, oraz inne pomieszczenia o charakterze gospodarczym w tym pomieszczenia archiwum jednostki. Pawilon mieszkalny ma prostopadłościenną bryłę, dach główny dwuspadowy i stanowi integralną część kompleksu więziennego znajdującego się w strefie pełnej ochrony. Architektura budynku nawiązuje swoim charakterem do istniejącego budynku penitencjarnego. Powierzchnia użytkowa pawilonu wynosi 2 265,85 m2. Dotychczasowa pojemność Zakładu Karnego w Barczewie wynosi 762 miejsc. Z dniem oddania budynku do użytkowania pojemność jednostki zostanie zwiększona do 1016 miejsc.  

Zakład Karny w Barczewie to jedno z największych i najstarszych w Polsce więzień. Kilka wieków temu  na terenie obecnego więzienia znajdowały się łąki i ogrody klasztorne, na których Bracia Mniejsi postawili budynek i w jego frontowej części urządzili pojedyncze cele. Trafiali do nich zakonnicy za różne przewinienia, co z pewnością przyczyniło się do nazywania tego miejsca Domem Karnym. Na terenie jednostki znajduje się Kościół Świętego Dyzmy – Dobrego Łotra, jedynego obiektu sakralnego  w Polsce znajdującego się w obrębie murów więziennych. 

Bez wątpienia nowy pawilon stanie się znakiem rozpoznawczym przemian w barczewskiej jednostce, która umiejętnie łączy przeszłość i teraźniejszość, a z ich konsolidacji tworzy kolejne plany na przyszłość.

Zredagowała: mjr Magdalena Socha
Zdjęcia: archiwum jednostk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej