Z dniem 4 marca 2024 roku Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał ppłk. Piotra Rutkiewicza na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie.

4 marca br. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie odbyła się uroczysta odprawa służbowa z okazji objęcia stanowiska Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie.

Ppłk Piotr Rutkiewicz, dotychczasowy Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie decyzją Ministra Sprawiedliwości, na wniosek płk. dr. Andrzeja Pecki Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, został powołany z dniem 4 marca 2024 roku na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie.

W odprawie uczestniczył płk Grzegorz Bajda Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CZSW reprezentujący Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, kadra Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie oraz przedstawiciel Związków Zawodowych funkcjonujących w Służbie Więziennej.

Ppłk Piotr Rutkiewicz służbę w Służbie Więziennej rozpoczął 1 stycznia 1995 r. w Zakładzie Karnym w Iławie, jako strażnik działu ochrony. Na przestrzeni dotychczasowych lat służby zajmował również stanowiska: młodszego wychowawcy, od 2009 r. zastępcy kierownika działu penitencjarnego, a następnie kierownika działu penitencjarnego.

Z dniem 1 listopada 2013 r. został powołany na stanowisko specjalisty Okręgowego Inspektoratu SW w Olsztynie, zaś z dniem 15 października 2017 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie.

Legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim o kierunku pedagogika resocjalizacyjna. W 2013 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

W pierwszym słowach do zgromadzonych gości oraz załogi Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie ppłk Piotr Rutkiewicz podkreślił między innymi wagę i znaczenie współpracy na rzecz realizowanych przez Służbę Więzienną zadań oraz osobiste poczucia dużej odpowiedzialności za funkcjonariuszy i pracowników jednostek organizacyjnych podległych tutejszemu inspektoratowi, jak i odpowiedzialności za samych osadzonych. 

Ceremonia przyjęcia obowiązków Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie jest ważnym momentem Służby dla funkcjonariuszy i pracowników olsztyńskiego okręgu, otwierającym nowy rozdział w historii naszego Okręgowego Inspektoratu. 

Gratulujemy Panu ppłk. Piotrowi Rutkiewiczowi tej zaszczytnej roli i życzymy wytrwałości w realizacji postawionych celów, osiągnięcia wszelkich planów i zamierzeń zawodowych, dotyczących kierowania prowadzonymi działaniami w strukturach bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, jak i życia osobistego.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej