Konferencja Naukowa „Porozmawiajmy o samobójstwie. Zachowania suicydalne w ujęciu interdyscyplinarnym” z udziałem prelegenta z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie.

 25-26 października br. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyła się Konferencja Naukowa „Porozmawiajmy o samobójstwie. Zachowania suicydalne w ujęciu interdyscyplinarnym” realizowana przez Koło Naukowe Suicydologii (KNS WPiA UWM). Opiekunem Naukowym koła jest dr Andrzej Gawliński z Katedry Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji. W roli prelegentów wystąpili między innymi: dr hab. Denis Solodov, prof. UWM, dr hab. Jacek Wiergowski z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Gdańsku, dr Ewa Pachura z Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, podinsp. Jacek Doliński psycholog z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Rola eksperta

Rozważaniom poddano termin: samobójstwo i zachowania suicydalne z różnych perspektyw. Doświadczenie Służby Więziennej kwalifikuje nas, jako specjalistów w zakresie omawianego tematu. W prowadzonych oddziaływaniach penitencjarnych zawsze upowszechniamy wiedzę na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zachowania dobrej kondycji psychofizycznej. Celem informacji, rozmów lub działań, jest dążenie do tego, aby każda osoba pozbawiona wolności rozumiała, że jest odpowiedzialna za swoje zdrowie, chciała i umiała je chronić, oraz starała się utrzymywać w dobrym stanie. Wszyscy funkcjonariusze SW realizują odpowiednie procedury komunikacji i przeciwdziałania eskalacji czynników wyzwalających zachowania suicydalne. Służy temu realizacja Instrukcji nr 10/20 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 05.11.2020 roku, w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności. W najszerszym aspekcie obejmuje ona tworzenie warunków sprzyjających zachowaniu zdrowia psychicznego.

Problematyka suicydalna

Jak przypominają przedstwiciele Koła Naukowego Suicydologii, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w swojej definicji mówi o samobójstwie, jako o świadomym akcie podjętym ze skutkiem śmiertelnym, na który osoba zdecydowała się ze świadomością i oczekiwaniem takiego skutku, w celu spowodowania pożądanych przez siebie zmian. Zachowania suicydalne to, inaczej mówiąc, zespół przedsamobójczy, szczególny stan emocjonalny polegający na skierowaniu myśli i dążeń do spraw związanych ze śmiercią i samobójstwem, przekonaniu o funkcjonowaniu w sytuacji bez wyjścia i braku możliwości uzyskania pomocy.

Wydarzenie było podzielone na kilka paneli prelegenckich:

  • panel ekspercki
  • panel prawno-kryminalistyczny
  • panel medyczno-psychologiczny
  • panel socjologiczny
  • panel ogólny

Wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy na temat zagadnienia, analiza kilku dziedzin i perspektyw, zdecydowanie może doprowadzić do powstania istotnych konkluzji sprzyjających rozpowszechnianiu wiedzy, jak i wzrostu umiejętności w zakresie przeciwdziałania zachowaniom suicydalnym.

Profilaktyka zachowań dezadaptacyjnych

W panelu eksperckim swoje wystąpienie miała mjr Magdalena Socha specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie z tematem:

"Samobójstwo: odwaga czy tchórzostwo. Profilaktyka zachowań samobójczych w warunkach więziennych".

Prelegentka naszej formacji mundurowej spotkała się z szeregiem pytań, dotyczących omawianych przez nią kwestii. Zarówno pracownicy naukowi uczelni, jak i eksperci innych dziedzin nauki zbieżnych z tematem konferencji, byli zainteresowani prowadzonymi oddziaływaniami przez Służbę Więzienną. W omawianej materii oceniając wysoce skuteczność prowadzonej profilaktyki.

Więcej informacji na stronie:

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/interdyscyplinarna-konferencja-poswiecona-zachowaniom-suicydalnym

 

 

Zdjęcia: mjr Magdalena Socha, Koło Naukowe Suicydologii WPiA UWM

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej