Płk Wojciech Szczudło Dyrektor Okręgowy SW w Olsztynie spotkał się ze st. bryg. Sebastianem Zdanowiczem Podlaskim Komendantem Wojewódzkim PSP, by działając na rzecz umocnienia współdziałania między naszymi formacjami uzgodnić zasady współpracy.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, stosownie do posiadanych kompetencji i zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, podejmują się wzajemnego współdziałania. W minionym tygodniu głównodowodzący naszymi formacjami spotkali się, by ustalić współpracę w zakresie przygotowań obronnych spoczywających na Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie.

Współdziałanie realizowane będzie na szczeblu Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Upoważnimy kierowników podległych jednostek penitencjarnych, stacjonujących na terenie województwa podlaskiego oraz Komendantów Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej powiatów: białostockiego, suwalskiego, zambrowskiego, łomżyńskiego, hajnowskiego do nawiązania współdziałania w zakresie ustalonym w Porozumieniu zawartym 8 października 2022 r.

Obszary współpracy

Współdziałanie w ramach Porozumienia dotyczy następujących zagadnień:

  1. Wymiana doświadczeń w zakresie monitorowania ewentualnych działań prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców terenów województwa podlaskiego, w przypadku wystąpienia zagrożeń,
    np.: gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
  2. Wymiana informacji wynikających z realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także szkoleń i ćwiczeń.
  3. Współdziałanie w dziedzinie wymiany informacji w przypadku wystąpienia w rejonie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Służby Więziennej sytuacji kryzysowych. Takich, jak:
  • powodzie;
  • zjawiska lodowe oraz intensywne opady śniegu;
  • pożary przestrzenne;
  • huragany;
  • inne mające istotny wpływ na bezpieczeństwo.

Formy współdziałania

Współpraca realizowana będzie poprzez organizowanie, prowadzenie i udział w konferencjach, seminariach i spotkaniach roboczych. Wspólnie także będziemy organizować szkolenia i ćwiczenia doskonalące działania naszych formacji mundurowych. Funkcjonariusze współdziałając, dzieląc się doświadczeniem i wymieniająć dobre praktyki będą działać na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa.

 

Zdjęcia: archiwum Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej