14 listopada br. odbyło się posiedzenie Warmińsko - Mazurskiej Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w Olsztynie.

Obszar działania Warmińsko-Mazurskiej Rady Terenowej odpowiada obszarowi właściwości miejscowej Sądów Okręgowych: w Elblągu i Olsztynie. Przewodniczącym Rady jest Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie. Rada powołana jest w celu koordynowania współdziałania organów państwowych i przedstawicieli społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości, wykonywaniu orzeczeń sądu, a także kontroli społecznej i dokonywania oceny polityki penitencjarnej. Wojewoda może powołać do składu rady terenowej przedstawicieli organów odpowiedniego szczebla, a także organów samorządu terytorialnego. Do uczestniczenia w pracach rady terenowej można zaprosić również przedstawicieli innych podmiotów.

Temat przewodni spotkania

Posiedzenie odbyło się w Sądzie Okręgowym w Olsztynie przy współudziale między innymi ppłk. Jarosława Stawskiego Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie i kierownictwa i funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych naszego okręgu. Posiedzeniu Rady przewodniczył Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Michał Lasota. Wśród zaproszonych gości i prelegentów byli również sędziowie i kuratorzy Sądów Okręgowych w Olsztynie i Elblągu, przedstawiciele Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Prokuratur Okręgowych w Olsztynie i Elblągu, Policji, Wojska Polskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Urzędu Miasta w Olsztynie, kuratorskiej służby sądowej, czy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Spotkanie tematycznie dotyczyło:

„Funkcjonowanie Systemu Dozoru Elektronicznego oraz zmiany w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego."

W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Anna Słowińska, która odczytała list wojewody Artura Chojeckiego adresowany do uczestników Rady.

– Korzystając ze sposobności chcę przekazać słowa podziękowania i wyrazy uznania. Należy docenić Państwa działalność, aktywność, zaangażowanie, profesjonalizm, a także rzetelną i długoletnią pracę, dzięki której wielu osadzonych otrzymuje skuteczną pomoc w trakcie odbywania kary i po jej zakończeniu – przekazała dyrektor Anna Słowińska.

Tło dyskusji

Rada dyskutowała w odniesieniu do wykładów wygłoszonych przez naszych funkcjonariuszy, specjalistów w tematycznych zagadnieniach.  

Prelegentką z ramienia naszej formacji mundurowej była min. st. chor. dr Marta Jaroszewska, zastępca kierownika Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Olsztynie. W swoim wystąpieniu omówiła rolę Służby Więziennej w Systemie Dozoru Elektronicznego po zmianie przepisów w Kodeksie karnym wykonawczym. Prelegentka podkreśliła, że nowe przepisy (w większości wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.) poszerzają możliwości odbywania kary w SDE i dają nowe kompetencje komisji penitencjarnej, działającej w zakładzie karnym, w którym przebywa osadzony.

Ppor. Radosław Szewczyk, kierownik Działu Dozoru Elektronicznego Aresztu Śledczego w Olsztynie wystąpił z wykładem o technicznych rozwiązaniach stosowanych w Systemie Dozoru Elektronicznego.

Głos w sprawie zmian w przepisach KKW zabrali sędziowie Sądu Okręgowego w Olsztynie, Wacław Bryżys i dr hab. Krystyna Szczechowicz z III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych. Sędzia Wacław Bryżys zwrócił uwagę, że nowa ustawa wprowadza zmiany korzystne dla skazanych, stwarzając możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego przez skazanych na kary sięgające nawet do 3 lat, jeżeli do końca kary pozostało mniej niż 6 miesięcy. Dotychczas z dobrodziejstwa tej instytucji mogli korzystać skazani na kary do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Nowe więziennictwo

Ponadto, w posiedzeniu Rady wystąpili: Kierownik Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Barczewie por. Dariusz Kaszuba z wykładem pt. „Nowe więziennictwo”, starszy psycholog Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Olsztynie kpt. Agata Młynik z wykładem pt. „Projekt w ramach porozumienia Aresztu Śledczego w Olsztynie ze Stowarzyszeniem „Postis” w celu podejmowania działań w zakresie resocjalizacji społecznej, kulturalnej i oświatowej” oraz Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Olsztynie Dorota Malicka z wykładem pt. „Wykonywanie obowiązków w Systemie Dozoru Elektronicznego przez kuratorów zawodowych”.

 

Zredagowała: mjr Magdalena Socha na podstawie materiałów:

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Marta Banaś-Grabek
Rzecznik Prasowy do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Olsztynie

Zdjęcia: archiwum AŚ Olsztyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej